KO: Det är inte skojigt med krediter

Publicerad
Uppdaterad

Reklamfilmer för samlingslån ger, enligt KO, intrycket att lånet är ett lätt och nästan lite skojigt sätt att lösa ekonomiska problem. Men sådan lånereklam är inte tillåten.

Realtid.se

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder nu därför Lendo, Zmarta, Sambla och Enklare att visa flera av sina reklamfilmer. Skulle företagen bryta mot förbudet framöver riskerar de att dömas att betala ett vite på mellan 1 miljon och 1,5 miljoner kronor vardera. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konsumentkreditlagen säger att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av krediter. I förarbetena till lagen står det också att marknadsföringen inte får framställas på ett sätt som kan missleda kunden i fråga om de ekonomiska konsekvenserna av krediten. Marknadsföringen får inte heller framställa krediten som en bekymmersfri lösning på kundens eventuella problem eller locka kunden till att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten. Reklamen ska i princip vara neutral; kunden ska själv avgöra i vilken mån krediten är förmånlig eller inte för honom eller henne.

KO pekar också på det faktum att även om konsumentens månadskostnad kan komma att minska genom att samla flera lån till ett, kan totalkostnaden för konsumentens samlade låneåtaganden vara desamma som tidigare eller till och med bli högre genom en förlängd återbetalningstid. KO anser därför att reklamen kan vilseleda konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av krediten.

Annons

Företagen kan överklaga KO:s beslut.

Annons