FinansNyhet

Intacta-konkursen stor smäll för Skattverket

Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandlingIntacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling
Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling
Publicerad

Skatteverket, skådespelaren Johan Rabeus och revisionsfirman Deloitte får nöja sig med en bråkdel av fordringarna i Intactas konkurs.

Sara Johansson

Konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson, partner på Cirio Advokatbyrå, har lämnat in utdelningsförslaget i Tristin-konkursen, tidigare Contender Capital och senare Intacta Kapital. Utdelningen i konkursen blir totalt 1,9 miljoner kronor som ska delas mellan en lång rad borgenärer som tillsammans har fordringar på bolaget om 49,8 miljoner kronor.

Tristin, som konkursbolaget i dag heter, bedrev en värdepappersrörelse och försäkringsförmedling, huvudsakligen kapitalförvaltning samt rådgivning till såväl företag som privatpersoner. Bolaget hette från början Contender Capital.

I en rad artiklar har Realtid följt efterdyningarna av Contender Capitals verksamhet som bland annat lett till åtal och dom mot Fredrik Rodger, som var vd för Contender Kapital Holding, åtal och friande dom mot GKL-duon Lars Guldstrans och Peter Lindh samt ett eventuellt stundande åtal mot den finländske finansmannen Johan Ulander.

Annons

Nu kan Realtid berätta att ägarna får full utdelning på delar av sina fordringar på bolaget. Övriga får betydligt sämre utdelning. Exempelvis Skatteverket som har den största fodran på företaget – 10,7 miljoner kronor. Myndigheten får ut 345 000 kronor från konkursboet, en utdelning på 3,2 procent av fodran.

Bland de större fordringsägare finns även skådespelaren Johan Rabaeus produktionsbolag Rabaeus Produktion där man fastställt fordran på 3,5 miljoner kronor. Produktionsbolaget får en utdelning om 113 000 kronor.

G Grönberg Advokatbyrå som har en fastställd fordran på bolaget om 2,7 miljoner kronor får en utdelning om 86 000 kronor.

Annons

Deloitte har en total fastställd fordran om 564 000 kronor och får en utdelning från konkursboet om 18 000 kronor.

En tidigare portföljförvaltare på Intacta har en fordran om 77 000 kronor på bolaget. Han fick en utdelning på 2 500 kronor.

Global Gold Corporation har en fastställd fordran om 9,5 miljoner kronor. Bolaget får en utdelning om 307 000 kronor från konkursboet.

Annons

Bland borgenärerna finns även en privatperson som har en fordran om 9,5 miljoner kronor på bolaget. Kvinnan får endast ut 306 000 konor från konkursboet.

Rejäl huvudvärk

När Contender Capitals verksamhet såldes vidare bildades Intacta Kapital med Daniel Aspelin som vd. Ganska snart efter köpet kom huvudvärken då en rad fordringar började dyka upp efter Contender-tiden som följdes av den aktuella konkursen.

Vid Contender Capital verksamhetstid utgavs garantier till kunder. Johan Rabaeus produktionsbolag garanterades bland annat att värdet på den tecknade kapitalförsäkringen om 3,5 miljoner kronor skulle uppgå till minst 4 miljoner kronor fem år efter investeringen. Garantin innefattade även att Contender Kapital skulle vara skyldig att ersätta Rabaeus Produktion för mellanskillnaden upp till garanterat värde. Mellanskillnaden betalades aldrig ut, därav fordran.

Annons