Oscar Properties vd Oscar Engelbert och SBB:s vd Ilija Batljan. Foto: Respektive företag
Oscar Properties vd Oscar Engelbert och SBB:s vd Ilija Batljan. Foto: Respektive företag
Fastigheter

I dag ska obligationen betalas – fortfarande ingen information

Oscar Properties obligation har emissionsdatum idag fredag – och det är fortfarande locket på.

Uppdaterad 2020-11-02
Publicerad 2020-10-30

Som Realtid skrev i fredags i förra veckan så vill varken SBB eller Oscar Properties säga om SBB garanterar den obligation som finansierar hälften av den miljardaffär mellan de båda fastighetsbolagen som offentliggjordes den 13 oktober. Det innebär att aktiemarknaden och delar av obligationsmarknaden inte har samma information kring obligationen på 710 miljoner kronor som gavs ut dagen efter affären.

Obligationshandlare har sagt till Realtid att SBB garanterar skulden, det vill säga betalar tillbaka till obligationsinnehavarna, ifall det Oscar Properties-dotterbolag som ger ut obligationen går i konkurs. Men informationen kring obligationen är ännu så länge konfidentiell, och bara tillgänglig för en mindre krets på obligationsmarknaden.

När Realtid den 15 oktober sökte Oscar Properties vd och storägare Oscar Engelbert, som står som informationsansvarig för obligationen, blev svaret att bolaget inom kort skulle offentliggöra emissionsvillkoren på hemsidan. Det har med andra ord gått över två veckor sedan det beskedet, som upprepades i början av förra veckan från Oscar Engelbert. I dag är emissionsdatum för obligationen, det vill säga betalningsdatum. Men på Oscar Properties hemsida har det överhuvudtaget inte publicerats någon information sedan den 14 oktober, och det kortfattade pressmeddelandet om obligationsemissionen.

Någon närmare information finns fortfarande heller inte att tillgå på Stamdata, en databas för den nordiska räntemarknaden.

Obligationsemissionen på 710 miljoner kronor kan ställas i relation till Oscar Properties börsvärde på 150 miljoner kronor.

För säljaren SBB är affären en viktig del i jakten på att få bättre kreditbetyg. Men fastighetsbolaget, som garanterar en del av nyemissionen i Oscar Properties, vill överhuvudtaget inte kommentera uppgifterna kring garantin av obligationsemissionen.

En analytiker som Realtid varit i kontakt med konstaterar att investerare är skeptiska till om man kan betrakta affären som en försäljning för SBB:s del, när bolaget både är garanter för aktieemissionen i Oscar Properties och för obligationen.

Bedömare på finansmarknaden som Realtid talat med tidigare har konstaterat att informationen kan påverka kreditvärderingsinstitutens bedömning av affären.

Stockholmsbörsens kommunikationschef David Augustsson skriver till Realtid att ”Stockholmsbörsen övervakar löpande våra emittenters aktiviteter och vidtar åtgärder där vi finner det lämpligt utifrån gällande regelverk och lagstiftning. Vi har inte möjlighet att kommentera enskilda fall.”

I pressmeddelandet om obligationen står att bolaget dessutom planerar att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm. David Augustsson har ingen kommentar kring listningen heller.

Den tidigare moderata finansmarknadsministern Peter Norman är ordförande både för Oscar Properties och Stockholmsbörsen (Nasdaq Nordic), ett förhållande som fått kritik på finansmarknaden. För 1,5 månader sedan skrev exempelvis sparekonomen Joakim Bornold i ett inlägg på Twitter ”Att Stockholmsbörsens (Nasdaq Nordic) ordförande sitter på samma post i ett bolag som Oscar Properties är ingenting annat än en skamfläck för Börsen. Att Norman ständigt försvarar Oscar P som hela tiden hamnar hos Kronofogden, det är ett stort mysterium.”

Tillsynsmyndigheten Finansinspektionen har ännu så länge inte sett till något prospekt för obligationen.

”Som huvudregel ska ett prospekt offentliggöras om värdepapper erbjuds till allmänheten (se artikel 3.1 i prospektförordningen [EU] 2017/1129) ”, skriver Peter Svensson, senior pressekreterare på FI till Realtid.

”Från huvudregeln finns dock ett antal undantag från skyldigheten att upprätta prospekt. Prospektskyldighet uppstår till exempel inte om erbjudandet riktar sig enbart till kvalificerade investerare eller om erbjudandet riktar sig till färre än 150 fysiska eller juridiska personer som inte är kvalificerade investerare (se till exempel artikel 1.4 i prospektförordningen).

I och med att något prospekt för den i artikeln omnämnda obligationen inte har godkänts av Finansinspektionen kan vi inte uttala oss ytterligare.”

För att obligationen ska kunna listas på Stockholmsbörsen måste ett prospekt dock godkännas av Finansinspektionen.

”FI har som huvudregel tio arbetsdagars handläggningstid från och med att ett utkast till prospekt lämnas in, men om en ansökan behöver kompletteras eller FI har synpunkter på prospektet påbörjas en ny handläggningstid när ett nytt utkast skickas in till FI”, skriver Peter Svensson vidare.

”Hur lång total tid det tar från att ett prospekt skickas in till att det godkänns varierar kraftigt och beror i stor utsträckning på i vilket skick utkastet är när det skickas in.”

I obligationsemissionen, som uppges ha tecknats främst av nordiska institutionella investerare, var ABG Sundal finansiell rådgivare.

 

Platsannonser

Logga in