Fastigheter

Heimstaden emitterar miljardobligation

UPPDATERAD Fastighetsbolaget Heimstaden ger ut hybridobligationer värda 1 miljard kronor. Priset motsvarar en rörlig ränta på för närvarande 5,47 procent.

Uppdaterad 2019-09-05
Publicerad 2019-09-04

De nya obligationerna ligger under Heimstadens hybridobligationslån, där den totala utestående volymen nu är 3 miljarder kronor. Det är under rambeloppet på 5 miljarder kronor. Priset ligger på 102 procent av nominellt belopp, Stibors tremånadersränta plus 545 räntepunkter till första inlösendagen, för närvarande 5,47 procent.

– Markanden för obligationer, inklusive hybrider, är för tillfället mycket positiv och vi har därför helt enkelt valt att ”utnyttja” tillfället. säger Magnus Nordholm, tillförordnad CFO på Heimstaden.

Heimstaden har nu möjlighet att emittera ytterligare 2 miljarder kronor under samma hybriddokumentation. Hybrider är ett kapitalslag som blandar fördelar från både lån och eget kapital. Enligt Magnus Nordholm passar det väl in i Heimstadens nuvarande struktur.

Heimstaden ska ansöka om handel för hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

Nordea och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionen.

 

Platsannonser