Bank

Hård kritik mot Handelsbanken i Storbritannien

Den brittiska finansinspektionen FCA riktar skarp kritik mot Handelsbankens arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet, rapporterar DI.

Publicerad 2018-04-25

Tidningen har tagit del av en FCA-rapport från augusti i fjol i vilken Handelsbankens brittiska ledning får omfattande anmärkningar.

Handelsbankens nuvarande vd och koncernchef Anders Bouvin var chef för bankens verksamheter i Storbritannien under åren 2010-2016.

Enligt FCA-rapporten är bankens rutiner för att förhindra finansiell brottslighet, som penningtvätt, bristfällig eller i värsta fall obefintlig. Brister har uppmärksammats i bankens interna revision åtminstone sedan 2014

"Vår utredning visar så allvarliga svagheter gentemot regelverket för förhindrande av finansiell brottslighet att omfattande åtgärder krävs. Vi bedömer sammantaget att de svagheter som vi har identifierat är ett resultat av att den högsta ledningen har misslyckats med att implementera och behålla ett effektivt ramverk för att hantera finansiell brottslighet", skriver FCA.

Den brittiska finansinspektionen hittade vid sin granskning också ofullständiga kundprofiler och rent felaktiga uppgifter om vem som ytterst ansvarade för företag som är kunder i banken.

”Vissa filer som vi granskade saknade grundläggande identifiering och verifiering om företagsstruktur, slutlig förmånstagare och vem som har rätt att använda kontot”, skriver FCA enligt DI.

I maj 2015 bötfällde den svenska finansinspektionen Handelsbanken för penningtvätt. Enligt finansinspektionen hade banken inte gjort riskbedömningar av alla sina kunder eller hämtat in tillräckligt med information om kunderna och deras affärsrelationer. Bankens system för att granska transaktioner var också bristfällig. Handelsbanken fick då en anmärkning och böter på 35 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in