Fredrik Ljungblad är ansvarig för affärsområdet små och medelstora företag på SEB. Foto: Press
Bank

Hallå där, Fredrik Ljungblad...

... ansvarig för små- och medelstora företag på SEB – och som lett arbetet med det nyligen landade samarbetsavtalet med fintech-bolaget PE Accounting, som bland annat automatiserar bokföring och fakturering.

Uppdaterad 2018-06-14
Publicerad 2018-06-14

Vad för typ av samarbete med PE Accounting?
– Det är ett strategiskt fördjupat partnerskap. Vi skriver alltid sådana specifika samarbetsavtal årsvis och om de inte sägs upp, så förlängs dem med ett år i taget. Det är en policy vi har.

– SEB har så kallad integrationstjänster med i stort sett samtliga ERP-system [Enterprise Resource Planning, alltså affärssystem] på den svenska marknaden. Vissa ERP-leverantörer är vi strategiska partner med, som i det här fallet där vi bland annat frontar upp med PE Accounting på vår hemsida som ett erbjudande till våra gemensamma företagskunder. Samt lanserat en utvecklad integrationstjänst för dem.

Vad lockade med PE Accounting?
– Det är en ung, digital ERP-leverantör som utvecklar nya processer i en mogen bransch, man vågar och vill tänka nytt. Vi som bank pratar mycket om att underlätta våra kunders vardag vad gäller fakturering, bokföring och betalningar. Det är hjärtat i många bolag så kan man underlätta det så blir det enklare, snabbare och bättre för våra kunder.

– PE Accounting vågar, med sitt molnbaserade system, också att tänka nytt och utmana de gamla processerna och man vill med stöd av modern teknik underlätta för våra gemensamma företagskunder.

Hur fungerar systemet?

– Vi har en teknisk integrationstjänst där kunderna får återrapportering [efter kundernas samtycke och avtalsstöd mellan SEB och PE Accounting] direkt i sitt ERP-gränssnitt. Med återrapportering menas kontotransaktioner samt in- och utgående saldo på kundens bankkonto så att kunderna får en så nära realtidsbokföring som möjligt. Kunderna kan också genomföra svenska respektive utländska betalningar direkt via ERP-gränssnittet och slipper logga in på Internetbanken.

Fintech-bolaget OpusCapitas vd menar att B2B-sidan är mer eftersatt på techområdet, jämfört med konsumenttjänster (B2C). Delar du den bilden?
– Ja vi kan känna det spontant att konsumentsegmentet utvecklas snabbare, pådrivet av förändrade konsumentbeteenden som ändras fortare. Konsumentsegmentet ställer högre krav och vågar och anammar tidigare ny teknik. Kundbeteenden ändras generellt sett långsammare på företagssidan.

Vad beror det på?

– Det är svårt att säga. Jag har inte analyserat det. Men antagligen är det en kombination av kultur och att man tycker sig ha system som fortfarande fungerar hjälpligt.

Ser du några trender på B2B-området?
– Ur mitt bankperspektiv är det tydligt att ERP-systemen och bankvärlden flyter samman allt mer. Det finns en kundförväntan på att det ska finnas mer utvecklade tjänster på fler områden som man kan nå från ERP-gränssnittet, helt enkelt för att man vill ha smidigare, snabbare och enklare lösningar där man slipper logga in i olika miljöer. Trenden är att man vill ha alla system och funktioner i ett sömlöst flöde.

– Om man ska göra en liten utvecklingslinje så kan man säga att kunderna från början ville få över sina transaktioner från bankkonton in i affärssystemet, därefter ville man få in betalningar. Det som nu kommer är att man delar bokföringsdata i realtid, via sitt ERP-system, för att sedan få krediterbjudanden baserat på denna realtidsdata. Tillgång till korta lån och fakturabelåning enligt denna modell, är nästa våg, skulle jag säga.

Vad har ni tagit för steg på det området?
– 2017 tog vi en ägarandel i fintech-bolaget Capcito som erbjuder företagsfinansiering genom att låta potentiella låntagare koppla ihop det ERP-system de använder med Capcitos system, som gör låneberäkningar och kreditbedömningar i realtid och erbjuder rörelsefinansiering, exempelvis fakturabelåning, direkt i ett digitalt gränssnitt inom 30 sekunder.

– Kunden kan sedan signera ett digitalt skuldebrev eller kontrakt via BankID. Därefter sker utbetalningen av krediten mot säkerhet i kundens fakturor. I maj 2018 utökade vi samarbetet med Capcito genom att låta SEB – kunder som söker finansiering i denna miljö få tillgång till en attraktiv finansieringslösning och villkor genom en kreditlina som SEB tillhandahåller via Capcito.

– ERP-systemet är själva hjärtat i företagsverksamheten då det samlar fakturering, bokföring, CRM och betalningar på ett ställe. Det är det primära gränssnittet för de flesta företagare. Vi försöker därför hela tiden att ligga i framkant på området.

Har ni fler fintech-investeringar på gång, i närtid?
– Ja, det har vi, men det kan jag inte berätta för dig. Vi har flera olika konkreta planer, men det är för tidigt att säga något om dem än.

När jag intervjuade Swedbank Robur Ny Tekniks förvaltare sa han att det generellt är svårt att hitta bra fintech i Sverige?

– Det finns såklart intressanta "fintechs" utanför landet, men när vi tittar på de områden vi är intresserade av så ser vi fler intressanta bolag på hemmaplan. Men vi pratar även med exempelvis engelska, danska, finska bolag. Ofta går vi in med en ägarandel eller gör ett strategiskt avtal och/eller får tillgång till en tekniken via licens.

– Utifrån ett förvaltarperspektiv så söker man ju såklart alltid avkastning och då har man kanske andra kriterier. Men vi tittar ju mest på hur vi kan nyttja ett bolags teknik på olika sätt, och då finns det många spännande bolag på den svenska marknaden.

Är det något visst område som svensk fintech-sektor är särskilt framstående inom?

– Jag skulle säga att vi är särskilt starka på finansieringsområdet. I England har man till exempel börjat med betalningar och kort och nu kopplar man på nästa steg som är finansiering. Där tycker jag spontant att Sverige har kommit mycket längre.

– Fördelen i Sverige är att det finns gränsöverskridande lösningar som är allmänt vedertagna. Det finns mycket externa källor som exempelvis UC. Men även stor tillgång till intern data. Och det kombinerat med scoringmodeller [analyser för kreditbedömning] och branschstandarder för signering av avtal, så får vi en bra mix. Det finns många fina pusselbitar på plats här, som många andra länder saknar.

Platsannonser

Logga in