När Nordic Paper noterades den 22 oktober regnade konfettiglittret på Värmlands Museum i Karlstad. Vd Anita Sjölander ringde i börsklockan.
Börs

Frågetecken kring AMF:s och Roburs investering i Nordic Paper

Både AMF och Robur har köpt nära 10 procent av aktierna i Nordic Papers introduktion, där en dålig delårsrapport sänkte aktien efter fyra handelsdagar. Styrelseledamöter och toppchefer valde att vänta med att gå in till efter den dåliga rapporten.

Publicerad 2020-11-09

AMF har sedan Nordic Paper började handlas på Stockholmsbörsen flaggat upp för ett ägande på 9,71 procent, och Robur för 9,4 procent.

Den 28 oktober, bara fyra handelsdagar efter att aktien noterades på Stockholmsbörsen, presenterade Nordic Paper en delårsrapport som var klart sämre än många investerare räknat med.

För juli-september minskade nettoomsättningen med 19 procent till 639 miljoner. Rörelseresultatet gick från 129 miljoner till minus 40 miljoner, vilket innebär att rörelsemarginalen gick från 16,3 procent till minus 6,3 procent.

Vd Anita Sjölander skriver i delårsrapporten att marknadsutvecklingen under tredje kvartalet har varit i linje med andra kvartalet. Marknadspriserna var väsentligt lägre än under det starka tredje kvartalet föregående år, men stabila jämfört med andra kvartalet i år.

Under det tredje kvartalet skedde dessutom en kompletterande underhållsinsats i produktionsanläggningen i Bäckhammar, vilket ökade en negativ resultateffekt från väntade 60 miljoner till 79 miljoner under kvartalet.

Börskursen föll under rapportdagen med ytterligare 5 procent. Redan under den första handelsdagen backade aktien.

Detta trots att intresset uppgavs vara ”mycket stort” och teckningskursen på 43 kronor var nära golvet i det ovanligt breda teckningsintervallet på 40–52 kronor per aktie. Nordic Paper fick även 5 000 nya aktieägare i samband med introduktionen.

Medan de två svenska institutionerna storköpte aktier i samband med introduktionen, och före delårsrapporten, så valde styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Nordic Paper att i stort sett inte teckna några aktier alls i specialpappersbolaget i samband med IPO:n. Däremot köpte två ledande befattningshavare, två styrelseledamöter samt styrelseordföranden Per Bjurbom aktier efter att den svaga delårsrapporten släppts. Mest köpte den tidigare KPMG-vd:n Helene Willberg, som numera är styrelseledamot i bland annat Nordic Paper. Helene Willberg köpte den 29 oktober och 2 november sammanlagt 20 200 aktier för cirka 800 000 kronor, enligt Finansinspektionens insiderregister. Per Bjurbom köpte på sig ytterligare aktier så sent som den 4 november.

När handeln stängde på fredagen hade aktien sjunkit med 11 procent från utförsäljningspriset. Detta trots att emissionsansvariga ABG Sundal Collier började genomföra stödköp redan samma dag som aktien noterades. Enligt det flaggningsmededelande som ABG enligt reglerna skickade ut efter en dryg veckas handel genomförde mäklarfirman stödköp ”i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.”

Fram till den 30 oktober skedde stödköp samtliga handelsdagar utom en. Stödköpen kan pågå i upp till 30 dagar.

Kontrasten är stor mot noteringsdagen den 22 oktober när konfettiglittret regnade på Värmlands Museum i Karlstad, och landshövdingen höll tal. Lokaltidningen Nya Wermlandstidningen beskrev den ”festliga ceremonin” när specialpappersbolaget Nordic Paper fick ringa i Nasdaqs börsklocka, för dagen dittransporterad från Stockholm.

Nordic Papers vd Anita Sjölander sa i Nya Wermlandstidningen att ”Det är en kvalitetsstämpel på oss, vi blir sedda som ett företag som har uppnått kraven för att finnas noterat på börsen.”

På frågan om risken att ägarna skulle se mer till nästa kvartalsrapport svarade Anita Sjölander att ”Nordic Paper som företag har funnits mer än 100 år. Vår affärsidé är stabil, vi har levererat stabila resultat kvartal till kvartal.”

För AMF Pension och Swedbank Robur ligger investeringen i Nordic Paper så här långt klart under index. De två svenska institutionerna är andra respektive tredje största ägare i bolaget, där Shanying International Holding ännu så länge kontrollerar 51 procent av kapital och röster. Det var det kinesiska bolaget som sålde ut aktier i samband med emissionen, som inte innehöll någon nyemission.

Realtid har i tre dagar sökt AMF:s aktiechef Anders Oscarsson vid upprepade tillfällen, men han har valt att inte återkomma eller besvara några frågor kring aktieköpen.

Swedbank Robur skriver på sin hemsida under rubriken ”En nytänkande kapitalförvaltare” bland annat att ”Vi fungerar ofta som ankarinvesterare i många bolag. Det innebär att vi går in som tidig ägare i samband med att bolag listas på börsen.”

Så har inte skett i Nordic Paper. Trots detta köpte förvaltaren via två fonder alltså nära 10 procent av aktier och kapital i samband med introduktionen.

– Vi är långsiktiga ägare och ser en affärspotential för en nischad aktör som Nordic Paper att under lång tid framöver hitta lönsamma sektorer att verka inom. Kostnaden att idag bygga upp motsvarande verksamhet från grunden överskrider många gånger Nordic Papers marknadsvärde, skriver Ian Raftell, förvaltare Swedbank Robur till Realtid.

Vad har ni för synpunkter kring delårsrapporten, och hur det resultat som presenterades kommunicerats inför utförsäljningen?
– Vårt investeringsperspektiv är generellt sett långsiktigt. När det gäller Nordic Paper har vi till exempel tittat på investeringen utifrån ett flerårigt investeringsperspektiv. Inför investeringar gör vi som fondbolag egna analyser som vi grundar våra investeringsbeslut på. Vi har också en dialog direkt med bolaget.

Har ni några synpunkter på att i stort sett inga styrelseledamöter eller ledande befattningshavare köpte aktier i bolaget i samband med introduktionen, utan istället köpte efter den svaga delårsrapporten?
– Ofta presenteras ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare i samband med en börsnotering. Vi noterar att så inte skedde här i direkt anknytning till själva börsnoteringen. Rent generellt sett så ser vi positivt på att det finns ett aktieägande hos personal på alla nivåer inom ett företag.

Rådgivare i introduktionen var, förutom ABG Sundal Collier, Nordeas svenska filial som också agerade Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner. DNB Markets svenska filial och CLSA i Storbritannien agerade Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. Nordnet var så kallad selling agent mot allmänheten.

 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in