Trend

Fondspararna lockas av ”säkra” fonder

Tillväxtmarkandsfonderna har under året tappat sparare medan fondspararna istället har lockats av global- och indexfonder. Det visar en statistikrapport som Fondbolagens förening har publicerat.  

 

Realtid.se
Uppdaterad 2018-08-22
Publicerad 2018-08-14

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med cirka 63 miljarder kronor och uppgick vid juli månads utgång till drygt 4 300 miljarder kronor. 

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 36 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 12 miljarder, se tabell nedan.

 

– Svenskarnas nysparande var ovanligt högt under juli månad. Geopolitisk oro och frågetecken kring höstens börshumör förstärkte de senaste månadernas trend mot placeringar med lägre risk, mer än hälften av det totala nysparandet var i räntefonder, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening med anledingen av publiceringen av rapporten.

I juli var utvecklingen på världens aktiemarknader stigande och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) ökade med 4,1 procent under månaden. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på totalt 3,6 miljarder kronor i juli. Störst var nettoinsättningarna i globalfonder, branschfonder och Nordamerikafonder, medan tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 5,6 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 19 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 16 miljarder. Noterbart är också att drygt 18 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018.

Långa räntefonder noterade i juli nettoinsättningar på 4,6 miljarder kronor, varav omkring 0,1 miljarder placerades i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 8,4 miljarder kronor och av detta har 0,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med cirka 63 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 301 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 563 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

Källa: Fondbolagens förening 
Bilder: Fondbolagens förening

 

 

Platsannonser

Logga in