Bank

Fler europeiska bankfusioner att vänta under 2021

Det kommer att bli mer bankfusioner under 2021, enligt Fitch som gjort en undersökning vid sin årliga Credit Outlook-konferens.
 

Publicerad 2021-01-14

Frågan ställdes till publiken, som främst utgjordes av investerare, och 91 procent av dessa svarade att de räknar med att se ökad konsolidering. 52 procent uppgav att de förväntar sig främst inhemska fusioner för att hjälpa bankerna att stärka sina marknadspositioner.

Enligt Fitch är det tre faktorer som driver på bankerna att ingå samgåenden. Dessa är utmaningen från låga räntor (som en konsekvens av pandemin), investeringsbehovet i teknik och IT-infrastruktur och att många dras med låg lönsamhet men har överskott på likviditet. Det sista kommer att sporra vissa banker att söka sig till verksamheter som erbjuder högre avkastning och därför kan man förvänta sig gränsöverskridande samgåenden eller regional expansion.

Undersökningen visar också att 70 procent förväntar sig en ökad försäljning av dåliga lån (non-performing loans). Detta väntas bli så delvis tack vare en ökad expertis hos NBFI:s (non-bank financial institutions), i att hantera dessa dåliga lån. 

Platsannonser