Matthew Argent grundade konkursade Fintech Hub som enligt bouppteckningen har skulder på 7,8 miljoner kronor, men bara 17 kronor i tillgångar. Foto: Press
Fintech

Fintech Hub har skulder på 7,8 miljoner – grundaren försvunnen

Fintech Hub har 17 kronor i tillgångar – och 7,8 miljoner i skulder, enligt bouppteckningen. Skulden är mer än dubbelt så stor än tidigare känt. Samtidigt är hubbens grundare försvunnen och konkursförvaltaren saknar bokföringen. "Misstanke om bokföringsbrott kan aktualiseras", säger förvaltaren Erik Hellström.

Uppdaterad 2018-08-08
Publicerad 2018-08-07

Realtid.se avslöjade i maj att Fintech Hub i centrala Stockholm – som då hyste 320 startups – hade försatts i tvångslikvidation. Hubben var på obestånd och försattes snabbt i konkurs av advokat Staffan Ekdahl vid Hamilton.

Erik Hellström vid Ackordcentralen i Stockholm utsågs till konkursförvaltare. Nu visar hans bouppteckning att Fintech Hub bara har 17 kronor i tillgångar – och totalt 7,8 miljoner kronor i skulder. 5,6 miljoner av de pengarna avser uteblivna skatter och avgifter.

Det är mer än dubbelt så mycket som tidigare framkommit. Enligt en kreditupplysning från UC som Realtid.se tog del av i maj rörde det sig om 3,5 miljoner i skulder hos Kronofogden.

Men i bouppteckningen ingår även utbetald lönegaranti som uppgår till över 570.000 kronor. Det rör sig om obetalda löner till fyra tidigare medarbetare som staten fått täcka.

– Det finns inga tillgångar eller värden i bolaget såvitt hittills är känt. Staten går dock in som garant och betalar ut obetalda löner via lönegarantin. Eftersom förvaltarberättelse ännu inte upprättats och då jag inte kunnat omhänderta bolagets bokföring har det ännu inte utretts om huruvida några [skadestånds]krav kan aktualiseras [på grundaren], säger Erik Hellström till Realtid.se.

Erik Hellström. Foto: Press

Han känner till att ett antal större aktörer har sponsrat verksamheten, men vill inte tala om några namn i nuläget, då hans kartläggning inte klar. Realtid.se har dock tidigare berättat att det åtminstone rör sig om Nordea, revisionsjätten KPMG och riskkapitalbolaget NFT Ventures.

De har dock inte tagit några ägarandelar i hubben och inte gett några krediter, utan det har bara handlat om rena donationer för att stötta verksamheten.

KPMG rasade i en intervju med Realtid.se i maj över hur hubben sköts, medan Nordea beklagade situationen, men talade om ett lovande första år för verksamheten. Båda är förtegna om hur mycket de sponsrat hubben med. Realtid.se har även sökt en kommentar från NFT Ventures, men utan framgång.

Nu är i alla fall sponsorkapitalet borta.

– Det har kommit in pengar via partnerskapsavtalen, och nu ska jag titta på vart de tagit vägen. Det är även oklart för de anställda, säger konkursförvaltaren Erik Hellström.

Det förutsätter förstås att han får analysera bokföringen. Men den lyser med sin frånvaro. Erik Hellström har ännu inte fått in något bokföringsmaterial från grundaren.

– Matthew Argent är svår att få tag i vilket försvårar konkursutredningen. Jag har varit i kontakt med tidigare anställda, men de har inte heller kännedom om var han finns.

I början av sommaren kallade även Stockholms tingsrätt grundaren till ett så kallat edgångssammanträde kring bouppteckningen. Men han dök aldrig upp.

– Då konkursen har föregåtts av en likvidation när [Matthew Argent] fortfarande satt i styrelsen har jag också yrkat på att ska han avlägga en så kallad fakultativ ed, alltså bekräfta bouppteckningens riktighet, säger Erik Hellström.

Och nu börjar det bli bråttom. Senast den 29 november ska nämligen Erik Hellmströms förvaltarberättelse vara Stockholms tingsrätt till handa.

Hur går du vidare om du inte får in bokföringen i tid?

– Misstanke om bokföringsbrott kan aktualiseras om jag inte får ta del av den. Då är jag skyldig att göra en anmälan. I ett senare skede, om det finns grund för det, kan eventuellt skadeståndskrav mot den tidigare styrelseledamoten [och grundaren Matthew Argent] blir aktuell om utbetalningar förevarit som inte gynnat bolaget. Jag förväntar mig dock att [han] inkommer med bokföringen.

Realtid.se har sökt Matthew Argent.

Detta har hänt

I slutet av maj i år försattes bolaget bekom startup-hubben Fintech Hub i Stockholms city i tvångslikvidation av Bolagsverket. Orsaken: Styrelsen var inte fulltalig. Den bestod bara av grundaren.

Staffan Ekdahl vid Hamilton utsågs till likvidator. Han kunde konstatera att bolaget hade skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor samt 11 betalningsanmärningar. Samtidigt uppgick bolagets aktiekapital bara till 50.000 kronor. Kronofogden gjorde ett utmätningsförsök i maj.

Staffan Ekdahl bestämde sig för att försätta bolaget i konkurs och utsåg Erik Hellström vid Ackordcentralen i Stockholm till konkursförvaltare.

Erik Hellström bekräftade för Realtid.se i början av juni att skälet till konkursen var att bolaget varit på obestånd. Nu är bouppteckningen klar att senast den 29 november ska förvaltarberättelsen vara Stockholms tingsrätt till handa.

Platsannonser

Logga in