Foto: TT
Foto: TT
Finanspolitik

FI lanserar nytt rapporteringssystem

FI ersätter flera befintliga rapporteringssystem med ett nytt.

Publicerad 2021-04-26

Det nya rapporteringssystemet, Fidac, kommer att hantera både periodisk och händelsestyrd rapportering, det skriver myndigheten på sin hemsida.

Till att börja med  kommer EU-reglerad rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag samt den nationella kvartalsrapporten för tjänstepensionsföretag att rapporteras in via det nya systemet, Fidac.

Övergången från tidigare rapporteringssystem till Fidac för andra typer av rapporteringar kommer att ske succesivt.

Från och med rapportering med referensdag 2021-06-30 ska all inrapportering enligt EBA:s ramverk för rapportering göras i det nya systemet Fidac.

 

 

Platsannonser

Logga in