Finans

FI granskar penningöverförares arbete mot penningtvätt

Penningöverförare är företag som löper hög risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu ska FI granska de fyra största penningöverförarna i Sverige.

Publicerad 2021-01-15

Risken för den typen av kriminalitet större i de områden som Polismyndigheten klassar som utsatta eller särskilt utsatta. Finansinspektionen (FI) har därför valt att undersöka hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna med särskilt fokus på vilket stöd och utbildning företagen ger till ombuden i dessa områden. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

I takt med att bankerna i Sverige arbetar mer metodiskt för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering ser både FI och Polismyndigheten att kriminella använder sig av andra aktörer, som exempelvis penningöverförare, för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Både svenska och internationella riskanalyser pekar också ut penningöverförare som en bransch med hög risk för penningtvätt och det mellanstatliga organet för bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering (FATF) ser penningöverförare som centrala aktörer i vissa penningtvättsupplägg. Samtidigt klassar Polismyndigheten i dag 60 områden i Sverige som utsatta eller särskilt utsatta, där kriminella har en påverkan på lokalsamhället, och där risken för organiserad brottslighet och penningtvätt är extra stor.

FI har därför inlett undersökningar av hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna och hur de arbetar med sina ombud i utsatta eller särskilt utsatta områden. Det gäller Western Union, Ria, Small World och Moneygram. Undersökningarna är ett resultat av det fördjupade operativa samarbetet som FI har inlett med Polismyndigheten för att bekämpa penningtvätt.

FI undersöker bland annat om dessa företag jobbar med tillräckligt bra riskbedömningar, om de har prövat lämpligheten och om de har utbildat de personer som agerar som ombud för företaget i den utsträckning som krävs. Penningöverförare är särskilt utsatta för kriminella som vill tvätta pengar och därför är det särskilt viktigt att ombuden i utsatta områden får ordentligt med stöd och utbildning för att kunna motverka penningtvätt.

Samtliga fyra penningöverförare är utländska företag, med rätt att bedriva verksamhet i Sverige från ett annat EU-land. FI kan förelägga företagen att rätta till brister som upptäcks och kan förbjuda företagen att påbörja nya betalningar om så inte sker.  

Platsannonser

Logga in