Juridik Nyhet

Fällorna att undvika vid visstidsanställning

Taggar i artikeln

Lexly
Publicerad
Uppdaterad

Ovanligt mycket att göra på företaget och i behov av tillfälliga medarbetare för att fixa allt? Då är det visstidsanställning som gäller. Och mycket viktigt att du vet exakt vad det innebär! Här får du flera råd som kan bespara dig både pengar och tid.

Realtid.se

Som läsare av Realtid får du Lexly Business
Bas gratis i sex månader
(värde 199 kr/mån ex moms) –
läs mer här>>

I vardagstal pratar vi gärna om timanställning eller extrapersonal, men den korrekta benämningen är visstidsanställning. Det är speciella bestämmelser som gäller för den här anställningsformen, och det är mycket viktigt att du som arbetsgivare vet vilka de är.

Skriv alltid anställningsavtal

Kanske ska du ta in någon extra under en vecka och tänker att det blir en massa onödigt pappersarbete för en så kort tid? Tänk då om! Utan ett anställningsavtal som visar hur länge anställningen ska pågå räknas det som en tillsvidareanställning. Extrapersonalen får i och med det exakt samma rättigheter som din ordinarie, tillsvidareanställda personal.

Annons

Kolla kollektivavtalet noga

Har ditt företag kollektivavtal? Läs det ordentligt innan du visstidsanställer någon. Det kan finnas särskilda bestämmelser kring just detta i avtalet. Vissa tillåter inte ens en del typer av visstidsanställning alls. Det kan gå att frångå kollektivavtalet om detta gynnar den anställde, men det varierar mellan olika kollektivavtal.

Kom ihåg uppsägningstiden

Tänk på att uppsägningsreglerna är annorlunda för visstidsanställd personal! Om du till exempel anställer en vikarie för att ersätta en ordinarie anställd som är tjänstledig under ett år, måste ni ha kommit överens om en uppsägningstid för att du ska kunna avsluta anställningen i förtid. Utan en sådan överenskommelse upphör den visstidsanställningen först vid den tidpunkt som står i anställningsavtalet. Du och den anställde kan däremot alltid gemensamt komma överens om att anställningen ska avslutas innan avtalstidens slut.

Avskeda visstidsanställd

Det ställs höga krav för att du ska kunna avskeda någon – anställningsformen spelar ingen roll i det här fallet. Den anställde ska missköta sig grovt för att kunna avskedas. Exempel på detta kan vara arbetsvägran, att den anställde ägnar sig åt brottslighet på arbetsplatsen, grov illojalitet eller frånvaro utan giltiga skäl.

Annons

Kunskap sparar tid och pengar

Som arbetsgivare har du allt att vinna på att vara insatt i de lagar och regler som gäller för olika anställningsformer eller ta hjälp för att upprätta juridiskt korrekta anställningsavtal. Ett obefintligt, ofullständigt eller regelvidrigt anställningsavtal kan nämligen komma att stå dig dyrt. Kanske bör du även granska redan skrivna anställningsavtal? Det kan gynna dig i längden!

Hos Lexly kan du alltid boka ett kostnadsfritt inledande samtal med en jurist. Boka här>>

Som läsare av Realtid får du Lexly Business Bas gratis i sex månader (värde 199 kr/mån, ex moms)

>> Läs mer om erbjudandet här

Annons

Mer innehåll från Lexly hittar du här >>

Annons