FinansNyhet

”Digitaliseringsvågen spelar oss i händerna”

Johan Mårtenzon (EY), Staffan Ekström (EY), Christina Kokko (Vinge) och David Järnland (Deloitte.)
Publicerad

Realtid har pratat med några av rådgivarna som toppar Mergermarkets lista över de främsta transaktionsrådgivarna i branschen. Framgångsrecepetet består av väl sammansatta team, god kundkännedom – och lite tur.

Miriam Istner-Byman

Realtid publicerade i förra veckan en lista över de främsta transaktionsrådgivarna i branschen. På listan ”Top Dealmakers in Sweden 2019” finns de 40 främsta finansiella och legala rådgivarna baserat på antalet transaktioner och är sammanställd av analysföretaget Mergermarket.

Staffan Ekström har arbetat med företagstransaktioner under 20 år. Under den tiden har han varit involverad i ungefär 100 transaktioner. Han är globaltoch nordiskt ansvarig för EY:s TMT-team (technology, media and telecommunications). I gruppen arbetar 150 medarbetare globalt och 15 i Norden.

Under det senaste året har teamet varit involverat i 150 bolagstransaktioner globalt och cirka 15 i Norden. Enligt Staffan Ekström är det betydligt fler än vanligt. Det normala är snarare fem-sju transaktioner om året. 

Annons

Ökningen beror enligt Staffan Ekström på den strategi och inriktning som EY har. 

– Vi är inriktade mot tech-bolagen och att ha en nisch gör att man efter ett tag lär känna de flesta aktörer inom branschen. Dessutom sker det mycket transaktioner inom framförallt mjukvarubolagen. Sedan tror jag även att man ska ha lite tur med att de affärer man arbetar med på köpsidan blir med just din kund. Vi har lyckats hamna på vinnarsidan mer än vanligt på sistone. 

Johan Mårtenzon som är Director på EY och verksam inom TMT-teamet förklarar framgången med ”goda kundrelationer och väl sammansatta team.”

Annons

– Vi har investerat mycket tid och resurser i specifika sektorer där vi med vårt globala team kan skapa stora värden för våra klienter. I säljtransaktioner med utländska parter som köpare har vi i princip alltid lokala relationer och marknadsinsikter vilket gör att våra klienter kan få väl sammansatta multinationella team med örat mot rälsen på i princip alla marknader.

Vilken är den största utmaningen?
– En stor utmaning, men också det som jag personligen gillar, är de snabba svängningarna. Det faktum att ingen transaktion är den andra lik och att det ofta är stora konsekvenser av förhållandevis små beslut gör att status quo konstant utmanas. Ingen, eller väldigt få, dagar ser likadana ut eller blir som man trott när man steg upp på morgonen.

Upplever du att köpare och säljare är samspelta? 
– Sedan i somras ser vi att diskrepansen ökat mellan säljare och köpare. Det finns dock inget som tyder på att transaktionsaktiviteten minskar, men en del processer har blivit mer utdragna.

Annons

Både Staffan Ekström och Johan Mårtenzon ser ljust på framtiden. 

– Branschen inom TMT är stor och uppåtgående. Digitaliseringsvågen spelar oss i händerna för i nästan alla industrier börjar det bli allt vanligare med techbolag. Utmaningen ligger i att rekrytera duktiga medarbetare och se till att de hela tiden utvecklas och har roligt på jobbet, säger Staffan Ekström.

– Jag är försiktigt optimistisk, men det är svårt att sia mer än några kvartal bort. Det finns en stor del transaktioner som är ute i marknaden som ska stängas före jul och kan komma att påverka till exempel hur Private Equitybolagen kommer att agera med liknande tillgångar under 2020, säger Johan Mårtenzon.

Verksamhetsgruppen inom privat M&A på den affärsjuridiska advokatbyrån Vinge har i år 82 svenska transaktioner till ett värde av av cirka 315,6 miljarder kronor anmälda till mergermarket. Dessutom har de varit involverade i ytterligare några transaktioner som är klara, men inte registrerade ännu. Transaktionerna omfattar många branscher, som till exempel fintech, life science, IT, anläggning- och installation, bygg, industri och de reglerade sektorerna.

Christina Kokko, partner i stockholmskontoret, förklarar framgången med duktiga medarbetare. 

– Vår framgång bygger på att vi kan attrahera och behålla duktiga medarbetare. Däri ligger att se till att alla utvecklas och har kul tillsammans, för då levererar vi bra. Jag tror också att vårt fullservicekoncept med specialister inom samtliga relevanta områden bidrar till att vi blir anlitade så ofta. Vissa transaktioner skulle vi inte kunna göra om vi inte hade specialister fokuserade på till exempel reglerade branscher, life science/IPR, IT, vindkraft och så vidare.  

Teamet sysselsätter idag 50 jurister i Sverige. 

Vad är det som är mest spännande med att arbeta med företagstransaktioner?
– Den positiva grundtonen. Våra klienter vill åstadkomma något – utveckla, bygga, förändra eller förbättra. Klimatet mellan parterna och dess rådgivare är vanligtvis konstruktivt. Vi jobbar ihop med klienten och klientens industriella, kommersiella och finansiella rådgivare i team som behärskar olika områden, det är stimulerande och roligt. Samtliga inblandade brukar vara väldigt kunniga, motiverade och drivna individer och det är imponerande att se vad vi åstadkommer ihop.

Vilka är de största utmaningarna?
– Att se till att alltid ha beredskap med bra team som kan ge snabba och kvalificerade råd, det är sällan långa ledtider.

Under 2018 var Corporate Finance Advisory-teamet på revisions- och rådgivningsfirman Deloitte rådgivare vid mer än 400 transaktioner.

– Därmed var vi den mest aktiva M&A rådgivaren på global basis. För 2019 ser det ut som om vi hamnar kring liknande siffror. Vi arbetar brett över alla industrier och är konsekvent aktiva inom exempelvis Industrials, Consumer, Business & Professional Services, Financial Services, TMT och Life Sciences & Healthcare.

Det säger David Järnland, som sedan snart tre år är ansvarig för teamet som arbetar med Corporate Finance Advisory (CFA) i Sverige. Primärt fokuserar de på M&A- och transaktionsrelaterad rådgivning. Globalt arbetar mer än 1 500 personer på Deloitte med CFA och i Norden består teamet av 70 medarbetare med stadig tillväxt.

Vad är det som är mest spännande med att arbeta med företagstransaktioner?
– Det är ett väldigt omväxlande arbete. Även om vi i grunden alltid arbetar med M&A så är alla transaktioner unika. Dessutom får vi möjligheten att träffa och lära känna väldigt intressanta människor och bolag under projekten.

Vilka är de största utmaningarna?
– Vi påverkas givetvis också av olika omvärldsfaktorer såsom handelskonflikter och brexit. Än så länge har vi inte sett någon större påverkan på oss eller den svenska transaktionsmarknaden men marknaden kan snabbt påverkas av ett externt event. Det gäller att hålla sig à jour även med vad som händer på global basis.

David Järnland upplever att under det senaste året har köpare och säljare inte helt möts avseende värdering. Han upplever även att vissa sektorer numera får ett svalare mottagande från potentiella köpare. Samtidigt får vissa bolag som kommer ut till försäljning väldigt mycket uppmärksamhet.

Vilka trender ser du?
– Just nu upplever vi att det inte sker så många större transaktioner i Sverige. Däremot är det väldigt aktivt med små till medelstora transaktioner. Det sker inte heller lika många börsintroduktioner som tidigare vilket borde kunna öka antalet M&A-transaktioner.

Hur ser du på framtiden?
– Det finns tecken på avmattning på global basis men i Sverige är det fortfarande en aktiv transaktionsmarknad. Samtidigt finns det mycket kapital hos exempelvis riskkapitalbolagen som behöver sättas i arbete. Det ska dessutom bli intressant att se om den svaga kronan gör att intresset ökar hos utländska aktörer för att göra förvärv i Sverige.

 

 

 

Annons