FinansNyhet

”Det är en milstolpe att nå 30 procent”

Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige. Foto: Håkan MålbäckAnna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige. Foto: Håkan Målbäck
Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige. Foto: Håkan Målbäck
Publicerad

Andelen kvinnor som har ledande befattningar i medelstora företag globalt har nu nått 31 procent.

Realtid.se

Sverige ligger på snittet med en andel på 30 procent, 2004 låg den på 18 procent. Det visar Grant Thorntons årliga Women in Business-rapport som kartlagt jämställdheten hos 5 000 företag, varav 500 i Sverige.

– Det är en milstolpe att nå 30 procent, men det är långt ifrån målet. Jämställdhet är en av grundpelarna i ett välmående näringsliv och det går enligt min mening fortfarande för långsamt att nå bättre balans i styrelser och ledningsgrupper. Jämställdhet skapar affärsvärde och mixade grupper fattar bättre beslut, nu måste vi snabba på utvecklingen, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige i en skriftlig kommentar.

Grant Thornton har i 15 år kartlagt jämställdheten i högsta ledningen hos medelstora bolag runt om i världen med 50-500 anställda. Den senaste undersökningen visar att andelen kvinnor i ledande positioner stigit till 31 procent, efter att ha stått stilla på 29 procent under de senaste två åren. Tröskelvärdet på 30 procent är enligt forskning, som Grant Thornton hänvisar till, den minsta representation som krävs för att påverka beslutsprocesser. Alla regioner som undersöktes utom APAC (28 procent) har nu passerat den avgörande gränsen.

Annons

Antalet kvinnor på vd-posten (CEO) har ökat från 20 till 26 procent och även andelen kvinnor som är finansdirektörer (CFO) har ökat med 6 procentenheter till 36 procent. Kvinnor som COO är upp 4 procent till 22 procent. Andelen kvinnor i de mer traditionella seniora HR-rollerna fortsätter att gå något nedåt och minskade 2 procentenheter till 38 procent, enligt Grant Thornton.

Över två tredjedelar (69 procent) av de tillfrågade i Grant Thorntons undersökning delar uppfattningen om att covid-19 kommer att gynna kvinnors karriärbanor på lång sikt. Detta som en följd av nya arbetsmetoder i deras organisationer och trots att det potentiellt kan finnas hindrande faktorer med ökat hemarbete. 

– Nu måste företag fokusera på att skapa möjligheter så att de positiva effekterna för kvinnorna av pandemin tas tillvara när vi går in i ett nytt skede. Att spräcka 30 procent-gränsen är en milstolpe, men vi ska komma ihåg att andelen kvinnor i ledande positioner bara ökat med cirka 10 procentenheter på 15 år. Det går fortfarande alldeles för sakta, säger Anna Johnson som kommentar till rapporten.

Annons

 

Om undersökningen 

Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H2 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 500 företag med 50-500 anställda intervjuats  av undersökningsföretaget Prospector.

Annons