Carl Bergkvist, näringspolitisk expert,& Daniella Waldfogel, näringspoltisk chef, Stockholms Handelskammare
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert och Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare
Debatt

Det ligger i allas intresse att satsa på den viktiga finanssektorn

Vi har finanssektorn att tacka för många av de saker vi uppskattar, behöver och ofta tar för givna. Sverige behöver ge branschen möjlighet att fortsätta utvecklas även i morgon. Det skriver Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, och Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, på Stockholms Handelskammare.

Uppdaterad 2021-06-18
Publicerad 2021-06-14

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Att det i dag är otroligt enkelt och smidigt att genomföra köpet av tandkräm på din lokala matbutik, betala för en hamburgare från det lokala gatuköket eller Swishköpet av en biljett till kollektivtrafiken beror på det system av infrastruktur företag i branschen byggt upp under lång tid.

Att genomföra lån och köp av bostäder vore otroligt mycket svårare – för att inte säga omöjligt – utan ett fungerande finansiellt ekosystem.

Det är viktigt att se och erkänna den enorma samhällsnytta som skapas genom finanssektorn och som också bekräftades genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekade ut som samhällsviktig i samband med coronapandemin svepte in över världen.

Stockholms Handelskammare är övertygade om att dessa nyttor måste framhållas även i tider då det inte är kris. Det är viktigt med ett proaktivt arbete för att utveckla, förstärka och förbättra förutsättningarna så att sektorn även i framtiden har goda möjligheter att bidra med innovativa lösningar på så väl människors vardagsproblem som komplexa utmaningar för hela samhället.

Exempelvis kommer finanssektorn spela en nyckelroll för att vi effektivt ska kunna ta tag i de stora utmaningar som finns kopplat till klimatkrisen och allokera pengar till de företag och idéer som har bäst förutsättningar att minska våra utsläpp och främja hållbarhet.

Den funktionen är i princip ovärderlig.

Om finanssektorn är marknadsekonomins infrastruktur – eller blodomlopp om man så vill – så innebär ju varje propp i systemet sämre förutsättningar för samhället i stort. Därför ser vi ett stort behov av att förekomma problem och skapa förutsättningar för en välfungerande finanssektor även efter pandemin.

"Om finanssektorn är marknadsekonomins infrastruktur – eller blodomlopp om man så vill – så innebär ju varje propp i systemet sämre förutsättningar för samhället i stort. Därför ser vi ett stort behov av att förekomma problem och skapa förutsättningar för en välfungerande finanssektor även efter pandemin."

Det är med det som bakgrund Stockholms Handelskammare nyligen föreslog tio åtgärder för att stärka finansbranschens utsikter mot framtiden.

Exempelvis tror vi att branschen generellt skulle gynnas av att Finansinspektionen fick ett utökat rådgivningsuppdrag. Det skulle avsevärt underlätta i ärenden runt komplex lagstiftning där rätt och fel inte är tydligt definierat.

På samma sätt är vi övertygade om att det vore värdefullt att göra en översyn av skattesystemet och förtydliga gråzoner så att beskattningen blir mer förutsägbar.

Även de omfattande regelverk som lagts på finanssektorn i spåren av finanskrisen 2008 behöver utvärderas så att vi säkerställer att dessa harmoniserar med övriga EU-länders regler.

Det vore också positivt om valfriheten i PPM-systemet värnas, finanssektorn tilläts omfattas av kvalificerade personaloptioner och bank- och krisskatten en gång för alla begravdes. Sverige är också skyldiga att offensivt driva på för att EU:s taxonomi verkligen blir bra och tydlig i den praktiska verkligheten och att orosmoln på den svenska himlen, exempelvis kopplat till skogsbruk och energi, kan undanröjas.

Utöver det finns det problematik där finanssektorn sitter i samma båt som företag som är verksamma inom helt andra branscher. Det är synnerligen tydligt i finansbranschens svenska hjärta, Stockholm, där tillgången till internationella talanger behöver stärkas. Ur det perspektivet är en fungerande bostadsmarknad och goda möjligheter att snabbt resa till andra ekonomiska centrum i såväl vårt närområde som på helt andra kontinenter.

Sverige behöver ge branschen möjlighet att fortsätta utvecklas även i morgon – och på så vis bidra till vår vision om Europas främsta huvudstadsregion. Att skapa goda förutsättningar för finanssektorn är att skapa goda förutsättningar för företagande, handel och inte minst hållbar tillväxt i stort.

Det ligger i allas intresse.

Daniella Waldfogel
Näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare

Carl Bergkvist
Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in