Finans

De tar plats i Northvolts nya styrelse

Goldman Sachs och Volkswagen får representation i Northvolts nya styrelse. Delar av Northvolts finansierinsgrunda på 10 miljarder har även registrerats hos Bolagsverket där nya aktörer träder fram.

Uppdaterad 2019-06-25
Publicerad 2019-06-25

Batteribolaget Northvolt stängde nyligen en finansieringsrunda på 10 miljarder kronor. Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs och fordonstillverkaren Volkswagen var de största investerarna som nu även får ta plats i styrelsen, vilket framgår av ett stämmoprotokoll från en extra bolagsstämma som ägde rum den 19 juni 2019.

Realtid kunde redan den 12 juni berätta att Northvolts grundartrio tillsammans med Goldman Sachs ansökt till Konkurrensverket om en gemensam kontroll över bolaget. Beslut från myndigheten kom drygt en vecka efteråt, vilket Realtid i går kunde berätta om.

Snart efter beslutet ägde den extra bolagsstämman rum hos Northvolt där delar av den totala finansieringsrundan togs upp och sedan registrerades hos Bolagsverket.

Vid den extra bolagsstämman beslutade man om en riktad nyemission som skulle betalas genom en kvittning av existerande fordringar, vilket uppgick till 6,8 miljoner kronor och 39,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 367 miljoner kronor. Totalt cirka 374 miljoner kronor.

Bland aktietecknarna fanns bland annat grundartrion Vargas Holding som ägs av Carl-Erik Lagercrantz och Harald Mix, Rocarma Consulting som ägs av medgrundaren Peter Carlsson (tidigare ledande befattningshavare på Tesla) och Quantum Leap som ägs av medgrundare Paolo Cerruti (tidigare ledande befattningshavare på Tesla).

Även Vattenfall finns med bland aktietecknarna, Windpower Invest, Skellefteå Kraftaktiebolag, BMW, Siemens, ABB Technology Ventures, Scania men även privatpersoner såsom den tidigare Ratos-vd:n Susanna Campbell som även sitter med i styrelsen, Northvolts finanschef Alexander Hartman, styrelseledamoten Thomas Johnstone, miljö- och hållbarhetschefen Emma Nehrenheim och chefsjuristen Sofia Graflund med flera.

Vid extrastämman tog man även beslut om en nyemission av preferensaktier vilka uppgick till 167 miljoner dollar, motsvarande 1,56 miljarder kronor.

BMW gick in med cirka 5,4 miljoner dollar, motsvarande cirka 50 miljoner kronor.

Goldman Sachs gick in med cirka 25,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 239 miljoner kronor

AMF Pensionsförsäkring gick in med drygt 6,4 miljoner dollar, motsvarande cirka 60 miljoner kronor.

Folksam gick in med cirka 1,3 miljoner dollar, motsvarande cirka 12 miljoner kronor.

KPA Pensionsförsäkring gick in med 0,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 6 miljoner kronor

Ikeas ägares stiftelse, Stichting Imas Foundation, har gått in med 4,5 miljoner dollar, motsvarande cirka 42 miljoner kronor.

Arbejdsmarkedets tillægspension, ATP, har gått in med 11,8 miljoner dollar, motsvarande cirka 110 miljoner kronor.

Volkswagen har gått in med drygt 111 miljoner dollar, motsvarande cirka 1 036 miljoner kronor.

Stämman beslutade även att ledamöterna Andreas Regnell, Mats Torring och suppleanten Sanna Lundkvist ska entledigas från styrelsen och istället valdes Michael Bruun, managing director på Goldman Sachs, Goldman Sachs investeringsexpert Sebastien Gagnon och Volkswagens Stefan Sommer till nya styrelseledamöter fram intill nästa årsstämma.

Kvar i styrelsen sitter även Paolo Cerruti, Thomas Jonestone, medgrundaren Carl-Erik Lagercrantz, vd Peter Carlsson och Susanna Campbell.

Platsannonser