Bank

Bluestep Bank avyttrar sin privatlåneportfölj till Svea Ekonomi

Bluestep Bank har ingått ett avtal med Svea Ekonomi angående försäljning av sin osäkrade privatlåneportfölj.

Uppdaterad 2020-11-27
Publicerad 2020-11-27

I början av februari 2020 beslutade Bluestep Bank att avveckla affärsområdet privatlån för att helt fokusera bankens strategiska inriktning på bolåneprodukter. Bluestep slutade därmed att erbjuda privatlån och den portföljen har därefter minskat. Privatlåneportföljen representerar idag 5 procent av Bluesteps totala utlåning. Resterande 95 procent är bolån.

Diskussioner om eventuell avyttring inleddes under hösten och intresset för portföljen har varit stort.

–Det känns betryggande att privatlåneportföljen nu tas över av Svea Ekonomi som har gedigen erfarenhet och erbjuder finansieringslösningar i Europa både till privatpersoner och till företag. De kommer fortsätta ta hand om våra kunder på bästa möjliga sätt. Samtidigt ser vi detta som ett viktigt steg för Bluestep när vi förtydligar vårt erbjudande som nordisk bolånebank, säger Bluestep Banks vd Björn Lander i en presskommentar.

Försäljningen innebär att befintliga privatlån kommer att löpa vidare som tidigare och existerande kunder kommer inte behöva agera på något sätt, men lånen kommer framöver förvaltas av Svea Ekonomi.

Per den 30 juni 2020 hade den avyttrade portföljen ett utestående lånebelopp om 863 miljoner kronor.

Sveas konsumentfordringar kommer i och med förvärvet att uppgå till 11,8 miljarder kronor. 

–Vi är glada över att fått avtalet med Bluestep på plats. Det är ett naturligt steg i ambitionen att bli en starkare aktör även mot konsumenter, säger Lennart Ågren, CEO Svea Ekonomi.

Platsannonser