Rättstvist

Bill Browder: Utred Swedbank och Nordea gemensamt

Bill Browder och hans Hermitage Capital har lämnat in en omfattande rad handlingar angående penningtvätt i Swedbank. Han vill att svenska myndigheter nu ska utreda Swedbank ihop med Nordea och även tillsätta en internationell utredningsgrupp.

Uppdaterad 2019-03-07
Publicerad 2019-03-07

Bill Browder har skickat in en rad handlingar till Riksåklagaren Petra Lundh, Finansdepartementet, Ekobrottsmyndigheten (EBM), Polismyndigheten och Finanspolisen Rikskriminalpolisen. 

EBM bekräftar på Twitter att en anmälan inkommit som rör "påstådda ekobrott i Swedbank". Anmälan handläggs hos EBM i Göteborg. En åklagare ska utses som kommer att gå igenom materialet och därefter ta ställning till om förundersökning ska inledas eller ej.

I sin anmälan uppmanar Bill Browder myndigheterna att utreda misstänkt bedrägeri och penningtvätt i konton på Swedbank, primärt i baltiska konton. Detta har ett samband med bedrägeri- och penningtvättsmisstankarna omfattande 230 miljarder dollar, motsvarande 2,2 biljoner kronor, i Danske Bank, skriver Hermitage Capital Management.

Han skriver vidare att mönstret och de misstänkta transaktionerna i Swedbankkontona varken är identiska eller relaterade till de misstänkta olagliga strömmar som identifierades den 12 oktober 2018 i relation till Nordea Bank.

”Vi önskar att de svenska myndigheterna överväger denna ansökan gemensamt med ansökan mot Nordea och skapar en internationell utredningsgrupp som kan utföra en effektiv utredning, kapabel att samla bevis och införa restriktioner och föra de ansvariga inför rätten”.

Totalt handlar det i Swedbanks fall om en summa på 176 miljoner dollar, motsvarande 1,6 miljarder kronor, som strömmat från konton i Danske Bank och den nu nedlagda litauiska banken Ukio Bank. Bland dessa konton finns även konton i Sverige dit 2,39 miljoner dollar strömmat – motsvarande 22,4 miljoner kronor.

Över 18 miljoner dollar – omkring 169 miljoner kronor – har gått från 13 konton på Danske Bank som hade anknytning till penningtransaktionerna i Danske Bank-härvan. Namnen på kontoinnehavarna omnämns i anmälan.

Till flera av Swedbanks konton strömmade även 158 miljoner dollar (169 miljoner i kronor) från konton öppnade i Ukio Bank i Litauen som också nämns i Danske Bank-härvan.

Handlingen redovisar även en rad konton dit transaktionerna strömmat. Det är konton som är registrerade i bland annat Cypern, Belizie och Gibraltar.

Bill Browder nämner även kriminella organisationer i Ryssland samt dess ledare som slussat pengar till Swedbank-konton. Hermitage Capital Management radar också upp flera varningsflaggor som Swedbank borde ha reagerat på.

Vid sidan av anmälan på 22 sidor följer 26 bilagor på sammanlagt 308 sidor. Bland dem visuella beskrivningar hur pengarna har strömmat mellan kontona.

Platsannonser