Atomico The State of European Tech
Niklas Zennström, partner och CEO, Atomico. Foto: TT
Riskkapital

Atomico: 2020 ett rekordår för riskkapitalresningar inom tech

Pandemin har accelererat digitaliseringen och även vikten av klimat-fokus, vilket gynnat techsektorn i Europa. 2020 spås slå alla tiders riskkapitalrekord, enligt Atomico.

Uppdaterad 2020-12-09
Publicerad 2020-12-09

Efter rekordåret 2019 då hela 38,6 miljarder dolllar investerades inom tech i Europa var riskkapitalfirman Atomicos, med Niklas Zennström som partner och CEO, fråga inför färdigställandet av årets utgåva av rapporten "“The State of European Tech” hur covidpandemin påverkat investeringar inom tech-sektorn. I slutet av 2019 fanns närmar 180 så kallade unicorns i Europa, det vill säga onoterade tech-bolag med en värdering om minst 1 miljard dollar, och cirka 16 miljarder dollar resta i europeiska riskkapitalfonder. Det visar sig att tech-sektorn har kunnat dra nytta av den accelerade digitaliseringen som covidpandemin inneburit. Resultatet blir investeringar under 2020 om 41 miljarder dollar (prognos), vilket drivits på av stora resningar, så kallade super rounds om 100-250 miljoner dollar, enligt Atomicos senaste rapport. 

Atomico The State of European Tech
Grafik: Kapital investerat per kvartal, miljard dollar
Källa: Atomico, The State of European Tech

Investeringarna i klimat-foksuerade startups har fortsatt att växa under 2020. Under de senaste fem åren har 11 miljarder dollar investerats i sådana startups, varav 6 miljarder dollar under 2020.

Av Europas tre största marknaderna var Frankrike ensamt om att växa under 2020, med investeringar om totalt 5 miljarder dollar under året. Tittar man på samtliga investeringar inom tech sedan 2016 är Storbritannien däremot störst, men investeringar till ett värde om totalt 50 miljarder dollar sedan 2016, vilket är dubbelt så mycket som i Tyskland. 

Sammalagt 37 procent av allt rest kapital under 2020 restes av bolag som grundades under de senaste fem åren. Vidare är andelen av mindre rundor hög i Europa, med 40 procent av allt kapital rest i rundor under 5 miljoner dollar som skedde i Europa.

Platsannonser