Fonder

Ännu ett miljardtapp för Brummer

Sveriges äldsta hedgefond, Nektar, tappade 13,3 miljarder i fondförmögenhet under 2018. Samtidigt lämnade nio medarbetare sina befattningar på Brummer & Partners-fonden. 

Publicerad 2019-03-04

Brummer & Partners presenterar för närvarande årsberättelserna för dess hedgefonder. Realtid har tidigare skrivit om miljardtappet för de samlade BMS-fonderna samt om de satsningar som nu görs i Carvefonderna efter förlusterna. Nu granskar Realtid hur Sveriges äldsta hedgefond, Nektar, har gått under 2018.

Nektars fondförmögenhet vid årsskiftet 2018-2019 var 12,1 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 13,3 miljarder kronor sedan den 31 december 2017. 

Resultatet för året låg på -362 miljoner kronor 

Nektar redovisar även en negativ avkastning på -1,17 procent för 2018. Enligt förvaltarna är detta det andra förluståret i rad och det tredje under fondens 21-åriga historia. 

”Förlusterna i Nektars portfölj under året kom främst från makrostrategier, och då särskilt från fondens positioner för en normalisering av den ultralätta svenska penningpolitiken. Fondens förvaltare hade bedömt att Riksbanken både borde och skulle ändra sin reaktionsfunktion. Denna bedömning visade sig vara felaktig och innebar förluster i fondens positioner för en starkare svensk krona och för förändrade svenska räntenivåer på relativ och absolut basis”, framgår det av rapporten. 

Fonden gick in i året med en riskexponering med ungefär 60 procent i makrostrategier. Portföljmixen förändrades och vid årets slut hade fonden 65 procent av risken i relativvärde- och 35 procent i makrostrategier. 

Under året lämnade nio medarbetare sina befattningar. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 40, varav 11 portföljförvaltare.

”I syfte att anpassa Nektars investerarteam till en lägre förvaltningsvolym, minskade vi under sommaren antalet portföljförvaltare”, framgår det. 

En av de mest tongivande är Thomas Andersson som efter 17 år under hösten bestämde sig för att lägga handskarna på hyllan och lämna som portföljförvaltare på Nektar. Han fortsätter som styrelseledamot i bolaget men lämnar sin anställning under 2019.

I och med förändringarna har Nektars Stockholmskontor tre förvaltare, Singaporekontoret tre förvaltare och Londonkontoret fem förvaltare. 

Efter flera år av betydande investeringar i automatisering och IT-system har hedgefonden även minskat antalet anställda inom administrativa stödfunktioner. Cirka 85 procent av Nektars transaktioner sker idag genom så kallad straight through processing, utan manuell hantering. 

Slutligen skriver Nektars förvaltarteam att de tror att inbromsningen i den globala ekonomin fortsätter åtminstone under första halvåret 2019, sannolikt längre. 

”Sammanfattningsvis bedömer vi att volatiliteten kommer att öka på de finansiella marknaderna under 2019, oavsett om vi talar valutor, räntor eller aktier”. 

Brummer & Partners

Brummer & Partners är en hedgefondförvaltare med cirka 120 miljarder kronor under förvaltning på uppdrag av institutioner, privatpersoner och företag. 

Platsannonser