IT

"AI förändrar arbetsmarknaden i grunden"

Många av dagens jobb skulle utföras bättre av artificiell intelligens (AI) än människor, enligt svenskarna. Ändå är de flesta inte oroade för att bli arbetslösa i framtiden. "Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier förändrat arbetsmarknaden i grunden", säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

En rad jobb skulle skötas bättre av artificiell intelligens (AI), enligt svenskarna. Men en majoritet bedömer att det ändå inte blir svårare att få jobb i framtiden. Bara en av tio är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen.

Det visar en ny nordisk undersökning som YouGov gjort på uppdrag av finska mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto. 3.000 personer i Sverige, Norde och Finland har tillfrågats om sin inställning till AI och dess samhällspåverkan.

75 procent tror att AI och robotar i någon grad gör det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb tas över av ett AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken.

Tieto bedömer nämligen att AI generellt får enorm inverkan på samhälle och arbetsmarknad i framtiden.

Vilka yrkan är det då som svenskar anser utförs bättre av AI? Jo överst på listan hittar vi IT-support (33 procent, följt av buss- och taxiförare (28 procent) och kassörer (27 procent). En yrkeskategori som däremot blir svårare att ersätta med AI är enligt svenskarna journalister. Bara 16 procent tror att journalistkåren AI-robotiseras. Och ännu färre, bara 12 procent, tror att läkare, lärare och sportkommentarorer blir utbytta mot AI.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier som AI kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden. Samtidigt har diskussionen i allt för hög utsträckning kretsat kring jobb som försvinner när vi i själva verket även bör belysa de helt nya typer av yrken och uppgifter som uppkommer till följd av utvecklingen, säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.

Rapporten visar att AI väcker stor bland svenskarna. Åtta av tio svenskar är i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. Men de flesta ser ändå positivt på utvecklingen och menar att teknologin också underlättar vardagen mycket på olika sätt.

– AI kommer att kunna ersätta många funktioner och uppgifter som människor inte alls klarar av, så som avancerad dataanalys inom olika områden. Men samtidigt ökar efterfrågan på yrken och kompetens som bygger på kreativitet och mänskliga interaktioner, säger Fredrik Ring.

Samtidigt uppger nästan tre av fyra (71 procent) personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.

– Det är fullt förståeligt att den nya tekniken skapar en viss känsla av oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kommer att spela en viktig roll för medborgarna, till exempel inom hälso- och sjukvården, där AI redan nu hjälper till att analysera hälsodata för att skapa viktiga förebyggande åtgärder. Detta kommer att bli allt mer påtagligt i allas vår vardag framöver, konstaterar Fredrik Ring.

 

Skärmdump från undersökningen som Tieto låtit YouGov genomföra.

Platsannonser

Logga in