Fastigheter

49 stämningar mot SSM-förening

Förhandstecknare av bostadsrätter vill få tillbaka förskottsbetalningarna. ”Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade”, säger bolaget i ett uttalande.

Sara Johansson
Uppdaterad 2019-03-01
Publicerad 2019-03-01

Bostadsutvecklaren SSM har gång på gång åkt på bakslag rörande projektet Metronomen vid Telefonplan i Stockholm.

Det rör sig främst om förseningar men även att projektet blivit dyrare än beräknat samt nu senast som SvD Näringsliv rapporterade att en fastighetsägare invid byggprojektet ledsnat på förseningen och stämmer bostadsutvecklaren.

I dag meddelar SSM att bostadsföreningen Metronomen har erhållit stämningar från 44 förhandstecknare som tidigare hävt sina förhandsavtal.

Förhandstecknarna yrkar att tingsrätten förpliktigar bostadsrättsföreningen att återbetala de av förhandstecknarna tidigare erlagda förskotten om 25 000 kronor samt ränta.

Utöver de ovan nämnda 44 stämningarna pågår ytterligare fem stämningar i tingsrätten rörande återbetalning av tidigare erlagt förskott till bostadsrättsföreningen Metronomen, framgår det av pressmeddelandet.

”Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade”, säger bolaget i ett uttalande och skriver även att man avser att återkomma med ytterligare information om fortsatt process efter att genomgång av stämningsansökningarna har gjorts.

Inflyttning i Brf Metronomen, som består av totalt 188 bostadsrätter, är beräknad att påbörjas under första kvartalet 2020.

Platsannonser