Fastigheter

Wihlborgs i miljardförvärv

Wihlborgs följer upp höstens förvärv av Nya Vattentornet 3 på Ideonområdet i Lund med att köpa de två intilliggande fastigheterna för totalt 1 260 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-02-08
Publicerad 2019-02-08

Fastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 har totalt 49 000 m² uthyrningsbar yta.

Nya Vattentornet 2, även kallat Mobile Heights Center, omfattar 24 000 m² uthyrningsbar yta och bland de större hyresgästerna finns Schneider Electric och flera bolag inom Sigma-koncernen. Här finns också restaurang och ett kontorshotell inriktat på innovationsbolag.

Nya Vattentornet 4 omfattar 25 000 m² uthyrningsbar yta, med Sony Mobile som största hyresgäst, samt ett parkeringshus med ca 370 platser. I fastigheten finns även en restaurang. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt LEED Guld.

Fastigheterna förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 1 260 Mkr. Hyresvärdet är 105 Mkr och i dagsläget är drygt 20 procent vakant. Fullt uthyrt beräknas avkastningen till strax under 6 procent.

Säljare är Vasakronan och tillträde har skett idag, den 8 februari 2019. Investeringen finansieras huvudsakligen via befintliga kreditfaciliteter.

– Detta förvärv är en naturlig del i vår fortsatta satsning på tillväxt och ökad densitet i Lund. Inom loppet av några månader har vi kunnat komplettera vårt bestånd på Ideon med 70 000 m² attraktiva kontorsytor på lättillgängligt läge direkt kopplat till den nya spårvägen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

–  Det finns en stor potential i Lund, där närheten till universitetet och tillgången till arbetskraft med specialistkompetens attraherar nya företag och ger tillväxtmöjlig­heter för befintliga företag. Ett av de exempel som ligger närmast i tiden är vår hyresgäst Volvo Cars som startade ett mindre utvecklingscenter på Ideon hösten 2016, sedan vuxit successivt och till årsskiftet tar över ett helt hus om 7 000 m².

Efter förvärvet äger och förvaltar Wihlborgs 291 000 m² i Lund, varav 183 000 m² på Ideon. Wihlborgs äger även 50 procent i Fastighets AB ML4 som uppfört och äger Max IV-anläggningen, vilken hyrs ut till Lunds universitet på ett 25-årigt hyresavtal.

 

Om Whilborgs

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Platsannonser