Annons

Annons

Rikard-Azelius-Vinge.jpg

Trots redovisad sämre resultat 2018 jämfört med 2017 menar Vinges Skånechef Rikard Azelius att året var bättre än någonsin. Foto: Vinge.
Trots redovisad sämre resultat 2018 jämfört med 2017 menar Vinges Skånechef Rikard Azelius att året var bättre än någonsin. Foto: Vinge.

Vinge Skåne växer trots nedgång

Det redovisade resultatet för Vinge Skåne är 15 miljoner kronor lägre 2018 jämfört med året innan. Men det går inte dåligt ekonomiskt för byrån. “År 2018 har varit Vinge Skånes bästa år någonsin, både ur omsättnings- och resultatperspektiv” säger Rikard Azelius, vd för Vinge Skåne till Realtid. 

Som Realtid berättade på tisdagsmorgonen satte advokatbyrån Vinge nytt omsättningsrekord 2018

Ett av Vinges tre kommanditbolag, Vinge Skåne (vilket innefattar kontoren i Malmö och i Helsingborg) redovisade ett resultat efter finansiella poster som låg på 36,5 miljoner kronor under 2018. Det är nästan 15 miljoner mindre än året innan (51,4 miljoner kronor). Årets resultat var också betydligt lägre, 28,6 miljoner kronor jämfört med 39 miljoner kronor 2017. Utdelningen utgjordes av totalt 28,5 miljoner kronor och fördelades mellan byråns 17 advokater.  Totalt har Vinge Skåne 62 medarbetare.

Men, det går inte dåligt ekonomiskt för Vinge Skåne. Tvärtom, hävdar Vinge Skånes vd Rikard Azelius.

Annons

Annons

– År 2018 har varit Vinge Skånes bästa år någonsin, både ur omsättnings- och resultatperspektiv, säger han.

Rikard Azelius förklarar att när det gäller resultatet efter dispositioner ser det ut som att det gör i redovisningen därför att lönekostnaden för delägare 2018 var 37,4 miljoner kronor högre än 2017. Motsvarande belopp hade kunnat tas ut som utdelning och då hade resultatet efter dispositioner blivit 73,9 miljoner kronor.

– Denna siffra är ett relevant jämförelsetal med 51,4 miljoner kronor för 2017. Detta innebär att 2018 var drygt 40 procent bättre än föregående år.

Vinge Skånes andel av Vinges omsättning uppgick 2018 till 196 miljoner kronor, vilket är 14 procent högre än föregående års 172 miljoner kronor. 

–  År 2019 har börjat bra och vi siktar mot att slå 2018 års resultat så att 2019 blir ett nytt bästa år, säger Rikard Azelius. 

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons