Juridik

"2018 var ett rekordår för oss"

Vinge ökade omsättningen med 11 procent under 2018 – från 1,1 till 1,2 miljarder kronor. “Vi måste hela tiden prova nya lösningar", säger Vinges vd, Maria-Pia Hope.

Uppdaterad 2019-08-21
Publicerad 2019-08-20

Realtid har gått igenom fjolårets årsredovisning för advokatfirman Vinge. Årsredovisningen, som är separat för Vinges tre kommanditbolag, visar att resultatet för Vinge Stockholm har ökat jämfört med 2017 medan resultatet för Vinge Göteborg och Vinge Skåne har sjunkit. Omsättningen ökade nästan 11 procent –  från 1,1 till 1,2 miljarder kronor. 

Vinge Stockholm ägs av 41 advokater och har totalt 299 anställda. Resultatet efter finansiella poster landade på 187 miljoner kronor jämfört med 186 miljoner kronor förra året. Årets resultat uppgick till 143 miljoner kronor jämfört med 142 miljoner föregående år. Utdelningen landade på totalt 143 miljoner kronor.

Vinge Göteborg, som är en av tre andelsägare i Advokatfirman Vinge kommanditbolag, redovisade ett resultatet efter finansiella poster som låg på nästan 39 miljoner kronor jämfört med fjolårets 43,5 miljoner kronor. Årets resultat landade på nästan 30 miljoner kronor jämfört med fjolårets 33 miljoner kronor. Utdelningen låg på nästan 30 miljoner kronor. Vinge Göteborg ägs av 11 advokater. Totalt har kontoret 65 medarbetare

Vinge Skåne (vilket innefattar kontoret i Malmö och i Helsingborg) ägs av 17 advokater och har 62 medarbetare. Resultatet efter finansiella poster landade på 36,5 miljoner kronor jämfört med fjolårets 51,4 miljoner kronor. Årets resultat var 28,6 miljoner kronor (jämfört med 39 miljoner kronor 2017) och utdelningen utgjordes av totalt 28,5 miljoner kronor.

–  Vi gör olika dispositioner från år till år vilket årsredovisningarna återspeglar. Lönsamhetsmässigt var 2018 ett rekordår för Vinge, inklusive för vart och ett av de enskilda kontoren, säger Vinges vd Maria-Pia Hope till Realtid.

Den totala nettoomsättningen uppgick under 2018 till drygt 1,2 miljarder kronor jämfört med 1,1 miljarder kronor under 2017.

Maria-Pia Hope är nöjd med resultatet. 

– 2018 var ett rekordår för oss ifråga om omsättningen.

Vad vill ni göra bättre under 2019?

– Vi vill säkerställa att våra klienter känner till hela bredden i vår tjänst. Det är när våra expertteam kan ge perspektiv från olika håll som vi verkligen kan göra skillnad.

Vad är du särskilt stolt över?

– Våra medarbetare som säkerställt ännu ett rekordår. Jag är även stolt över att vi genom våra klienter får förmånen att vara med i väldigt många av de största och viktigaste näringslivshändelserna. Vi är glada för att vi växer så kraftigt från en redan hög nivå. Men samtidigt är vi ödmjuka: vi vet att den rekordlånga högkonjunkturen inte kommer att vara för evigt.

Kan du nämna tre områden som ni fokuserat på under 2018?

 – Tre mål under fjolåret har varit att förbättra hur våra klienter upplever oss, att öka rådgivningen utanför transaktionsjuridiken och att öka andelen kvinnor på senior nivå.

Vilka är era största konkurrenter?

– Beroende på sektor och typ av projekt eller fråga konkurrerar vi med såväl nisch- som större byråer, och svenska som utländska. Vi tror mycket på vårt fullservicekoncept, att kunna rådge i alla delar inom affärsjuridiken. För att kunna göra det med trovärdighet måste vi kunna rekrytera och behålla de bästa juristerna.

Vilken är den största utmaningen för en stor advokatbyrå som Vinge?

– Att se till att vi aldrig lutar oss tillbaks och tror att vi kan förlita oss på att det gått bra historiskt. Vi måste hela tiden tänka nytt, prova nya lösningar och utvecklas – annars är det lätt att bli irrelevant och omsprungen.

Inom vilka kundsegment vill ni växa?

– Vi tror mycket på vår satsning på Forensic, Risk & Compliance,  det vill säga rådgivning kring brottsförebyggande åtgärder och interna utredningar. Att det finns stora behov för den typen av rådgivning hos många svenska företag har vi redan märkt, och vi har en fördel i och med att vi som advokatbyrå omfattas av advokatsamfundets regler om klientsekretess.

Av Vinges totalt 453 medarbetare är 322 jurister (varav 267 aktiva). Byrån har 69 delägare (varav 18 kvinnliga delägare) och bedriver verksamhet vid fyra kontor i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg) och även en filial i Bryssel.  

Så skiljer sig advokatbyråers årsredovisning från övriga bolags

Resultatet för en advokatbyrå kan variera från år till år beroende på de dispositioner som görs. Vad resultatet innefattar varierar även mellan advokatbyråerna beroende på vilken struktur man har.

Platsannonser

Logga in