Annons

Annons

lindorff-erika-ronnquist.jpg

Erika Rönnquist Hoh är vd för Lindorff Sverige som, efter brittiskt uppköp, byter namn till Lowell i höst och som ska utmana Intrum. Foto: Press

"Vi vill bli nummer ett på alla områden"

Lindorff Sverige byter namn till Lowell i oktober. Verksamheten såldes till brittiska inkassobolaget Lowell – efter fusionen mellan Intrum och Lindorff-koncernen. Nu är målet att bli större än Intrum. "Vi har ökat våra förvärv med 300 procent", säger Lindorffs Sverigechef Erika Rönnquist Hoh.

I november 2017 köpte det europeiska kredithanterings- och inkassobolaget Lowell, med bas i England, de nordiska kredithanteringsföretagen Lindorff Sverige, Danmark, Estland och Finland.

Lowell förvärvade också Intrum Justitias verksamhet i Norge. Prislappen: 730 miljoner euro, motsvarande cirka 7,6 miljarder kronor. Förvärven gjordes efter att EU-kommissionen villkorat sammanslagningen av Nordens största inkasso- och kredithanteringsbolag Intrum med tvåan Lindorff.

Ett direkt samgående mellan dessa branschjättar stred mot EU:s konkurrenslagstiftning, konstaterade kommissionen. Efter avknoppningarna kunde fusionen dock slutföras i slutet av juni i år.

Annons

Annons

Näst störst

Lowells köp av de fyra nordeuropeiska Lindorff-verksamheterna, medför att samtliga enheter byter namn till just Lowell, i oktober i år. Tillsammans blir de också Nordens näst största kredithanteringsföretag efter Intrum.

Realtid.se fick en intervju med Lindorff Sveriges vd Erika Rönnquist Hoh. Hon är Sverigeverksamhetens vd sedan fem år tillbaka och kvarstår i rollen även under Lowell-flagg.

Lowell i Norden kommer att ha 850 anställda i främst Sverige och Finland. Kontoren i Stockholm och Göteborg blir kvar med cirka 50 respektive 210 anställda. Lowell ser stor potential i den svenska kreditmarknaden som fortfarande är "oerhört stark", enligt Erika Rönnquist Hoh.

– Näthandeln ökar exempelvis kraftigt, och det är i extremt hög utsträckning ett kreditmoment i det. Sedan har det kommit många nya finansregleringar från EU [som gynnar kredithanteringsbolag], säger hon och fortsätter:

– Banker måste nu till exempel täcka upp med kapital när de har förfallna lån i sina balansräkningar, och sälja av förfallna fodringar som Lindorff Sverige kan förvärva.

Extra muskler

Det berättar Erika Rönnquist Hoh när Realtid.se träffar henne på Lindorffs ljusa kontor på plan sju i ett kontorskomplex på Kungsgatan 57, med ljuddämpande heltäckningsmattor, stora fönster och utsikt över takåsarna och Hötorgsskraporna i norr.

Genom Lowells ägande får bolaget extra muskler för vidare expansion, konstaterar hon.

– Mitt hjärta klappar för Lindorff Sverige. Det är det jag byggt upp de senaste åren. Men det känns jätteroligt att få vara med på en sådan här resa, att få bli en del av ett europeiskt bolag och ett välrenommerat varumärke. Det tror jag att hela vår personal tycker också. Det är otroligt inspirerande.

Hon räknar med en smidig integration med den brittiska koncernen. Lindorff har alltid haft engelska som koncernspråk, samtidigt som dess värderingar överensstämmer med den nya ägarens, enligt Erika Rönnquist Hoh.

Det kretsar mycket kring att alltid jobba professionellt och ansvarsfullt nära kunden, samt att ha förmågan att identfiera nya affärsmöjligheter, till exempel genom fintech-samarbeten, för att utmana branschen.

Hur informerar ni om namnbytet och övergången till Lowell?

– Vi jobbar supermycket med att förklara detta och har en stor kampanj på gång som vårt marknadsgäng är i färd med att lansera. Vi ska även skicka brev till våra kunder.

Vad har ni mött för reaktioner från kunder hittills kring uppköpet?

– Otroligt positivt. Många är enormt glada över att Intrum och Lindorff inte gick samman; för då hade de förlorat alternativ, även om det också hade kunnat bli bra. Samtidigt får vi en starkare plattform med ett europeiskt bolag i ryggen, och blir näst störst efter Intrum [i Norden].

Är målet att så småningom bli större än Intrum?

– Absolut. Vi vill bli nummer ett på alla områden och framför allt i Sverige ta en större andel på energiområdet och bland små- och medelstora bolag.  

Erika Rönnquist Hoh betonar dock att Lindorff – grundat 1898 av norrmannen Eynar Lindorff – inte gör någon större kursändring, utan ska ska fokusera på finanssegmentet, inklusive fintechsektorn, som tidigare.

– Vi vill fortsatt vara ledande inom bank och finans och ska utveckla den positionen. Det ligger i vårt DNA. Vi ska även fortsätta den kraftiga expansion som vi haft det senaste året. Vi har ökat våra förvärv med 300 procent i Norden.

Energiområdet lockar

Med kompetensöverföring från Lowell hoppas Lindorff också kunna växa andelar inom telekom- och handelsbranschen, där ägaren har en stark position. Även energiområdet lockar.

– Energi är ett viktigt segment på den svenska marknaden där våra konkurrenter befinner sig och nu vill vi ta upp kampen med dem, säger Erika Rönnquist Hoh, som tillägger att flera nya partnersamarbeten redan är på gång, som hon dock ännu inte får avslöja namnet på.

På frågan om det skett några avhopp med anledning av uppköppet svarar hon att så inte varit fallet. Hon medger dock att det rådde viss osäkerhet kring hur det skulle bli, inför sammanslagningen av Lindorff-koncernen och Intrum.

Kommer ni nyanställa framöver?

– Ja, och vi rekryterar hela tiden. Vi har inget behov av att ställa av personal. Som vd med erfarenhet av andra branscher är det en ynnest att få verka i en tillväxtbransch.

Senaste tiden har Lindorff hämtat Anders Rosell från Danske Bank till ny HR-direktör, medan Wendella Regnell hämtats från Telenor för att utveckla och leda en satsning på ledar- och medarbetarutveckling. Bolaget – som i dag är en datadriven verksamhet – letar också efter analytiker, samt rådgivare som sköter direktkontakten med kunder.

Arbetar ni någonting med automatisering?

– Vi har olika automatisering-sprojekt i Norden, kring främst kundinteraktionen. Vi är inte framme vid AI-avatarer som ersätter vanlig kundtjänst, men har bland lanserat en lösning för visuell valbarhet när man ringer kundtjänst. Istället för att lyssna på en röst som säger olika förvalsalternativ, så ser man det på sin mobilskärm istället och göra valet där direkt.

– Det utvecklas nu även en kundtjänst-chat och man kan sedan tidigare följa sitt ärende via en "mina sidor"-funktion. Målet är hela tiden att samla allt inom ett gränssnitt.

På digitaliseringsområdet vill hon även lyfta fram att Lindorff varit tidigt med att introducera Swish till kunder för kreditavbetalning och bolaget erbjuder postutskick via den digitala brevlådan Kivra.

Tittar ni på blockchain [tekniken bakom kryptovalutan Bitcoin, men som även kan användas som till exempel databas]?

– Blockchain är otroligt intressant, men jag vet inte hur vi kan anpassa det för vår bransch. Men det är intressant vad man kan göra med till exempel smarta kontrakt [digitala dokument som lagras i blockchain, med full spårbarhet], inte minst utifrån dagens EU-krav på ökad transparens.

Näst störst efter Intrum i Europa

Inför en planerad sammanslagning av av inkasso-koncernerna Lindorff och Intrum Justitia förra året – knoppades fem verksamheter av för försäljning, nämligen: Lindorff i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitia i Norge.

Orsak: EU-kommisionens krävde att dessa verksamheter såldes; annars skulle fusionen bryta mot EU:s konkurrenslagstiftning, och inte godkännas.

I november 2017 offentliggjordes brittiska inkassojätten Lowell som köpare av de fem nordeuropeiska enheterna. Prislappen landade på 7,6 miljarder kronor.

Genom förvärven är Lowell nu Europas näst största aktör inom kredithantering, efter svenska Intrum, tidigare Intrum Justitia, som har kontor i Sickla utanför Stockholm.

Lowell grundades 2004 av den brittiska entreprenören James Cornell. 2015 gick Lowell samman med den tyska marknadsledaren GFKL och etablerade därmed även närvaro i Tyskland, Österrike och Schweiz.

Idag har Lowell 36 miljoner europeiska konsumenter och 4.400 anställda i nio länder, varav 950 i Norden, efter att ha förvärvet merparten av Lindorffs nordiska verksamheter samt Intrum Norge.

Verksamheter i tolv länder berörda

Intrums respektive Lindorffs aktieägare äger 53 respektive 47 procent av det nya gemensamma bolaget som går under namnet Intrum.

Investmentbolaget Nordic Capital är indirekt den största enskilda aktieägaren i det gemensamma bolaget genom sin befintliga ägarandel på 45,5 procent i Lindorff.

Lindorff-verksamheter i tolv länder är sedan sammanslagningen en del av den fusionerade koncernen Intrum, nämligen: Nederländerna, Italien, Tyskland, Polen, Spanien, Lettland, Litauen och Norge.

Flera fintech-samarbeten

Lindorff Sverige, snart Lowell, är strategisk samarbetspartner till fintechbolagen Lendify och Brocc, som erbjuder marknadsplatser för lån mellan bland annat privatpersoner.

Om fintechbolagen skulle få allvarliga problem, eller gå i konkurs tar Lindorff över administration och indrivning av lån. Nyligen stod det klart att Lindorff fördjupar sitt partneskap med Brocc. Bolaget har även ett samarbete med betalbolaget Bambora. Tillsammans har de lanserat en faktura- och delbetalningslösning för företag.

– Man måste vara lyhörd och snabb när man jobbar med fintechbolag, för de är så expansiva, innovativa och kreativa, och vi behöver vara agila för att förbli relevanta för dem. Vi har därför ett team av specialiserade säljare som är inriktade mot fintech-kunder och som jobbar med affärsutveckling och att hitta nya nya samarbetsmöjligheter, säger Lindorffs Sverige-vd Erika Rönnquist Hoh till Realtid.se.

Hon menar att allt handlar om att fördjupa kundrelationer i dag, för att förbli relevant och fortsätta växa.

– Vi är därför med på konferenser och mässor och gör väldigt mycket besök ute hos potentiella nya kunder, för att förklara hur vi tänker och jobbar med rådgivning kring kredithantering.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons