Börs

Train Alliance noteras på Nasdaq First North

Förhandsintresset vid Train Alliances notering uppgår redan till 85 procent av erbjudandet.

Publicerad 2020-01-24

Den svenska utvecklaren av järnvägsanläggningar, Train Alliance, ska noteras på Nasdaq First North Growth Market under första kvartalet 2020. Train Alliance förser tågoperatörer med produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik. Noteringen sker till ett pris om 50 kronor per aktie vilket motsvarar ett bolagsvärde om 486 miljoner kronor före erbjudandet. 

– Vi har en tillväxtresa framför oss som beror på att tågresandet kraftigt ökar i Sverige. Det kommer behövs stora investeringar i järnvägsanläggningar och vi följer med den trenden, säger Eric Thysell, ir-ansvarig Train Alliance till Realtid.

– Sedan Train Alliance grundades år 2009 har bolaget arbetat metodiskt för att möta järnvägens efterfrågan på effektiva och moderna järnvägsanläggningar med bakgrund av det ökade intresset för tågresande. Vid start förvärvade vi mark som vi sedan inledde ett långsiktigt arbete med att förädla till järnvägsklar mark, som i sin tur möjliggör etablering av järnvägsanläggningar, säger Otto Persson, styrelseordförande Train Alliance, i en kommentar.

Erbjudandet består av en nyemission av aktier till värde om 250 miljoner kronor samt en övertilldelningsoption om 15 procent, motsvarande totalt 287,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. 

Inför noteringen har de tidigare ägarna Spiltan, Polar Structure och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH samt den nya ägaren Prior & Nilsson Fonder förbundit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare, teckna aktier till ett värde om 185 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet.

Därtill har även styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare i bolaget lämnat avsiktsförklaring att till samma pris och villkor teckna aktier till värde om 60 miljoner kronor. 

Villkoren för noteringen ger ingen företrädesrätt för befintliga aktieägare. Därmed kommer befintliga aktieägares önskade teckningsandel sjunka om retail-intresset för noteringen är stort. 

Inför noteringen finns det därmed teckningsåtaganden och avsiktsförklaring om att minst 85 procent de nyemitterade aktierna tecknas. Avanza Bank är finansiell rådgivare till bolaget och "sole bookrunner".

Bolagets tillgångar inklusive orealiserade värdeförändringar för marktillgångarna i Hallsberg uppgick till cirka 1,16 miljarder kronor den 31 december 2019. Bolagets justerade skulder uppgår under samma period till cirka 441 miljoner kronor. Under 2019 omsatte Train Alliance 125,7 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 19,6 miljoner kronor. Intäkterna kommer främst från hyresintäkter, konsulttjänster samt avyttring av mark och anläggningar. Sedan 2016 har Train Alliance utbetalat runt 50 procent av nettovinsten till sina aktieägare.

Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i processen.

Platsannonser