Valuta

"Tillgångsslaget kryptovalutor kan hundrafaldigas"

Kryptochefen Eric Wall lämnade det svenska finansteknikföretaget Cinnober när det köptes upp av den amerikanska börsen Nasdaq i förra året. Nu startar han upp en ny kryptofond, Arcane Asset.

Publicerad 2019-11-25
Kryptoprofilen Eric Wall. Foto: Ana Juarez

Kryptochefen Eric Wall lämnade det svenska finansteknikföretaget Cinnober när det köptes upp av den amerikanska börsen Nasdaq i förra året. Nu har det kommit fram vad han ska göra härnäst. Eric Wall ska bli förvaltare för en ny kryptofond, Arcane Asset.

– Den är begränsad till institutionella investerare, family offices, lite större investerare under Mifid2-definitionen. Det är inte för privata investerare, säger Eric Wall till Realtid.

Eric Wall har varit inne på detta spår, att starta en kryptofond, under två år. Det började med att han förvaltade sin egen portfölj. 

Eric Wall berättar att under 2017 var det många som ville ha en exponering mot kryptovalutor men få visste vilka tillgångar man skulle hålla, hur viktningen skulle se ut och vilka nya konkurrenter som fanns och om man behövde ha en allokering till dessa.

– Jag spenderade mycket tid på att förklara detta för folk. Men det förändras ju hela tiden. En rekommendation som jag gav för två år sedan är inte relevant nu.

Eric Wall tyckte att det kändes mer praktiskt att sätta samman en gemensam portfölj till alla som ville ha en exponering mot denna korg. Han kunde då förvalta denna åt vänner, familj och andra människor som ville ha hjälp. Det blev startskottet. 

– Under 2017-2018 försökte jag lansera en fond men jag jobbade heltid på Cinnober så det var inte lätt att få tid till detta. Men när Nasdaq köpte upp Cinnober tog jag mig tid att ta i tu med detta, säger han.

Han kom i kontakt med Torbjørn Bull Jenssen, vd för det norska kryptobolaget Arcane. De kom överens om att Eric Wall i stort sett endast behövde tänka på att förvalta fondportföljen, resten skulle Arcane sköta.

– Då kändes det mer rimligt att det skulle gå. Det var så vi slog ihop våra förmågor, säger Eric Wall.

Eric Wall har själv handlat i kryptovalutor sedan 2012. Har har en examen inom datavetenskap på Lunds tekniska högskola och började specialisera sig inom blockchainteknologin under 2015 och fick därefter arbetet som blockkedje- och kryptovalutachef på finans och teknikbolaget Cinnober. 

Eric Wall kan inte avslöja hur stor den nya fonden ska bli eller vilka investeringsstrategier den kommer att ha. Detta beror på att fonden har sitt regulatoriska säte i Cayman Island och i EU får man därför inte marknadsföra fonden för att försöka få folk att investera i fonden.

– För att vi ska kunna marknadsföra till institutionella investerare i EU krävs det fortfarande en del av bitcoins regulatoriska status. Det krävs att vissa finansiella institut ska kunna erbjuda lagringsmöjligheter för bitcoin i EU innan man lagligt kan marknadsföra en fondprodukt även till professionella investerare i Sverige, säger han.

Eric Wall kan dock kommentera produkten och volatiliteten i kryptovalutorna.

– Jag tänker att kryptovalutor som tillgångsslag har en enorm potential. I dag är marknaden cirka 100 miljarder dollar. Men om man tittar på hur stort ett sådant här tillgångsslag skulle kunna bli, om man ser att det kan konkurrera med värdebevarande tillgångsslag som guld eller andra valutor. Då pratar vi inte om miljarder dollar utan om biljoner dollar. Enligt den bedömningen finns det kvar en utveckling med en ökning hundra gånger kvar i dessa tillgångsslag, säger han.

Han gör bedömningen att att kryptovalutor är kanske det mest attraktiva tillgångsslaget just nu, utifrån risken och potentiell avkastning.

– Det stämmer att det finns en volatilitet men om man har en investeringshorisont på tre år då spelar inte volatiliteten någon roll. Volatilitet är endast ett problem för dom som försöker använda bitcoins som en valuta. Ur en investeringssynunkt är volatiliteten irrelevant.

Bitcoin har nu rasat från 100 000 kronor för tre månader sedan till 66 000 kronor. Vad säger du om detta?
– Bitcoin har gått upp också från 10 000 kronor för två år sedan till nästan 200 000 kronor. Det är en konsolidering i Bitcoin. Marknaden försöker finna ett pris på tillgången, vilket inte är jättelätt. Bitcoinmarknaden är exceptionell på det sättet att förståelsen för det här tillgångsslaget är fortfarande väldigt lågt. 

Han pekar på att de som investerar i bitcoin i dag sällan har specifika ramverk eller metoder för att värdera tillgången. Han jämför med ett företag där man kan titta på ett diskonterat kassaflöde och göra en analys för att komma fram till en vettig värdering.

– Det är helt och hållet upp till tron om att detta fenomen kommer att slå igenom på bred front som en valuta eller som ett värdebevarande tillgångsslag. Vår bedömning är att det inte finns något tillgångsslag som har lika positiva egenskaper, om man tittar objektivt. 

Vidare uppger han att fonden kommer att investera brett i kryptovalutor. Syftet med fonden är att få en bredare exponering mot fenomenet i sin helhet.

På frågan om när Bitcoins kurs kommer att stabiliseras återkommer till jämförelsen med guld och menar att även detta tillgångsslag är volatilt.

– En volatilitet i linje med guld skulle vi kunna uppnå när bitcoin har ungefär samma storlek som guld. Nu är bitcoin 1 procent av guld om man ser till aggregat börsvärde då är det ganska lång tid kvar innan vi ens uppnår den stabiliteten. När man har uppnått värderingen som tillgångslaget är tänkt att ha finns det ingen anledning att agera lika impulsivt längre.

När är fonden up and running?
– Det är väldigt snart. Vi sitter med det absolut sista pappersarbetet nu och inom väldigt snar framtid öppnar vi upp dörrarna för de första investeringarna.

Platsannonser

Logga in