Finans

Swedbanks betalningar kan stoppas av Riksbanken

Den bank som bryter mot penningtvättslagen kan förbjudas av Riksbanken att använda Sveriges centrala betalningssystem. Det skriver Svenska Dagbladet.

Uppdaterad 2019-02-22
Publicerad 2019-02-22

I Svenska Dagbladet Näringsliv betonar Christina Wejshammar, chef för Riksbankens avdelning för betalningar, vikten av att bankerna följer penningtvättslagen.

– Vi vill göra vissa förändringar och justeringar i villkoren och bland annat lyfta fram att vi tycker penningtvätt är en särskilt viktig lagstiftning, säger Christina Wejshammar.

– Vi följer det här ärendet med Swedbank och har en tät kontakt med Finansinspektionen så får vi se hur det utvecklar sig.

Reglerna rör det centrala betalningssystemet RIX. Den bank som inte uppfyller kraven för RIX kan tvingas att lämna systemet.

Platsannonser