Styrelser

Sverker Littorin lämnar Liv ihop – efter fem veckor

Styrelseordföranden sedan 1 oktober, Sverker Littorin, har idag på egen begäran, begärt utträde ur styrelsen.

Publicerad 2021-11-05

– Jag tillträdde styrelsen för endast fem veckor sedan men händelseutvecklingen har varit sådan att jag inte längre ser det som möjligt att bedriva ett styrelsearbete på det sett som var tänkt och med de intentioner som fanns, säger avgående styrelseordförande Sverker Littorin i en skriftlig kommentar.

Under torsdagens styrelsemöte beslutades att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Nils Stiernstedt togs.  Lena Norlander utsågs samtidigt till tillförordnad verkställande direktör för bolaget.

På grund IVO:s beslut att återkalla bolagens tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet har bolaget ansökt och beviljats företagsrekonstruktion tillsammans med fem dotterbolag.

Platsannonser

Logga in