Betallösningar

Svenska banker dissar europeiskt betalningsinitiativ – satsar på nordiskt samarbete

Brist på teknisk spets eller fördel till nordiska samarbetet P27 är bara två av anledningarna bakom svenska storbankernas beslut att välja bort pan-europeiska European Payment Initiativ, EPI.

Publicerad 2021-05-04

Sammanlagt har 31 större europeiska banker gått ihop för att skapa en pan-europeisk betalningsinfrastruktur med målet att på sikt kunna konkurrera med de etablerade infrastrukturerna Visa, Mastercard eller Paypal. Men svenska bankerna har hittills valt bort European Payment Initiative, EPI

Anledningarna är flera, däribland att Norden kommit längre vad gäller att bli en kontantlös marknad, säger Lotta Lovén, CIO och chef för Digital Banking & IT på Swedbank, till Realtid. 

– Inom Norden ser vi inte samma behov som flera av länderna i Mellaneuropa har att få våra kunder att använda digitala betalningslösningar som exempelvis kort och Swish. Flera av länderna som står bakom EPI har fortfarande ett mycket stort kontantanvändande, exempelvis Tyskland med ett kontantanvändande på över 70 procent. Dessutom finns det i många länder domestika kortsystem som till exempel Girokarte i Tyskland och BanContact i Belgien – ytterst få länder utanför Norden har lyckats ena bankerna om ett system som till exempel Swish; det är väldigt fragmenterat, säger hon.

Vidare anser Lotta Lovén att EPI:s lösning vare sig svarar på kundernas eller bankens egna behov, medan befintliga lösningar, i synnerhet Visas eller Mastercards, istället redan gör det.

– Vad gäller kortlösningar så arbetar vi sedan länge med de globala kortregelverken som Mastercard och Visa som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi vill vi ge våra kunder en produkt som de kan nyttja i hela världen – inte bara inom Sverige eller Europa. Våra kunder behöver inte fundera över om de kan använda sitt kort för betalning varhelst de befinner sig i världen. Med andra ord erbjuder inte EPI en lösning på ett problem som våra kunder har.

Lotta Lovén, CIO och chef för Digital Banking & IT, Swedbank
Lotta Lovén
CIO och chef för Digital Banking & IT
Swedbank

“Med andra ord erbjuder inte EPI en lösning på ett problem som våra kunder har.”

EPI verkar helt enkelt inte erbjuda någon avgörande teknisk spets eller någon konkurrensfördel som skulle motivera att Swedbank ska vara med i samarbetet idag.

 – Vi välkomnar självfallet konkurrens inom betalningsområdet – både vad gäller pris och funktionalitet – men ser inte att EPI just nu tillför något för oss varken från kund eller bankperspektiv. Men vi följer självklart utvecklingen av EPI på nära håll. Med stor säkerhet kommer våra svenska och nordiska kortinlösare exempelvis att acceptera EPI-utgivna kort i butiker och system, avslutar Lotta Lovén.

Idén om att skapa ett pan-europeiskt betalningssystem som kan konkurrerar med privata betalningsinfrastrukturer, i synnerhet Mastercards och Visas, har länge funnits. Det EU-kommissionens-backade EPI, the European Payment Initiative, är den senaste iteration av det ursprungliga projektet PEPSI, Pan-European Payments System Initiative. EPI, som startades av 16 europeiska banker som ett nytt initiativ juli 2020, har följande mål:  “[...] Att erbjuda en enhetlig digital betalningslösning för typer av tillämpningar inom detaljhandeln (P2P, POS, e-/m-handel och kontantuttag) som kan användas överallt i Europa och ersätta det fragmenterade systemet som finns för närvarande.” Det skriver EPI på sin webbsida.

SEB, som inte heller är med i EPI-samarbetet, lovordar EU:s strävan efter harmonisering men väljer att istället fokusera på det nordiska betalningssamarbetet P27.

 – Generellt så är vi inom SEB positiva till alla initiativ som syftar till att harmonisera, förenkla och framtidssäkra nuvarande betalinfrastruktur. Detta gäller både i Norden och Europa men även globalt. Vårt huvudfokus just nu är på den nordiska agendan där vi deltar aktivt både som ägare och framtida deltagare i arbetet med att etablera P27:s plattform, säger Robert Pehrson, chef för Products & Business Development inom Transaction Services på SEB, till Realtid.

Han fortsätter:

 – Vi tror EPI kan bli ett bra komplement till P27:s nordiska plattform och ser även att samarbeten mellan olika plattformar kommer att vara en förutsättning framöver. Det viktigaste är att vi alla förhåller oss sig till gemensamma standards, format och regelverk. Om SEB ser behov av att delta direkt i EPI samarbetet eller ej är något vi löpande kommer att utvärdera.

"Vi tror EPI kan bli ett bra komplement till P27:s nordiska plattform och ser även att samarbeten mellan olika plattformar kommer att vara en förutsättning framöver. Det viktigaste är att vi alla förhåller oss sig till gemensamma standards, format och regelverk."

Robert Pehrson, Head of Products and Business Development in Transaction Services, SEB
Robert Pehrson
Head of Products and Business Development
in Transaction Services
SEB

Arbetet med utvecklingen av P27 pågår för fullt. I oktober 2020 tecknade bolaget avtal om förvärvet av Bankgirocentralen BGC, Bankgirot, samtidigt som P27 förbereder lanseringen av sin nordiska konto-till-konto-infrastruktur nästa år. Det sade Martin Georgzén, Head of strategy and Communication för P27 Nordic Payments, i en intervju med Realtid i december 2020.

Handelsbanken har inte i dagsläget tagit ställning till sitt deltagande i EPI och det är även här P27 och den nordiska betalningsinfrastrukturen som banken medverkar i.

– Handelsbanken ser generellt positivt på samarbetet inom ramen för European Payment Initiative och dess syfte att uppnå innovativa och effektiva betallösningar för konsumenter och handlare i Europa. I banken pågår sedan en tid tillbaka ett samarbete med andra banker i Norden, P27 Nordic Payments, där en gemensam infrastruktur för betalningar ska byggas i syfte att göra domestika och gränsöverskridande betalningar inom Norden mer effektiva, säger Benny Johansson, Deputy Head of Payments på Handelsbanken, till Realtid, och fortsätter:

–  Vad gäller samarbetet inom European Payment Initative så har banken däremot i dagsläget inte tagit ställning till ett eventuellt deltagande.

Benny Johansson, Deputy Head of Payments, Handelsbanken
Benny Johansson
Deputy Head of Payments
Handelsbanken

Även för Danske Bank står P27 i fokus, varför banken för närvarande inte ingår i EPI-samarbetet.

– EPI är ett mycket ambitiöst initiativ som har ett direkt fokus på konsumentbetalningar i euro, säger Danske Banks presschef Anna Sundblad till Realtid.

Hon fortsätter: 

 – Just nu satsar vi i Danske Bank på att bygga upp den nordiska betalningsplattformen P27 som innehåller produkter av högsta kvalitet för privat- och företagskunder i både SEK, DKK och EUR. Vi följer dock utvecklingen i EPI och kommer från tid till annan att utvärdera ett eventuellt deltagande. 

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank
Anna Sundblad
Presschef
Danske Bank

"Just nu satsar vi i Danske Bank på att bygga upp den nordiska betalningsplattformen P27 som innehåller produkter av högsta kvalitet för privat- och företagskunder i både SEK, DKK och EUR."

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in