Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, vars internationellt kända verksamhet firade hundraårsjubileum i fjol.
Juridik

Svensk skiljedomstol skapar 9 miljarder i värde

Skiljedomsverksamheten ger en ekonomisk stimulanseffekt på 9 miljarder kronor per år från tvister som avgörs i Stockholm. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

Uppdaterad 2018-01-26
Publicerad 2018-01-26

– Vi ser nu att internationella tvister utgör en avancerad tjänsteexport och är en betydelsefull besöksnäring, säger Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC).

Rapporten Tvister säljer Sverige visar att Stockholms Handelskammarens skiljedomsinstitut årligen hanterar tvister till ett värde av 55 miljarder euro.

Det handlar om affärstvister mellan företag från närmare 40 olika länder varje år, eller investerings­tvister mellan stater och företag som berör parter i hela världen.

I rapporten analyseras även skiljedomsverksamhetens betydelse för svensk ekonomi och hur den stärker Sveriges konkurrenskraft. Sammantaget finns en ekonomisk stimulanseffekt på 9 miljarder kronor per år från tvister som avgörs i Stockholm.

– Det är betydande ekonomiska värden som tillförs Stockholm och Sverige. Det måste vi slå vakt om eftersom många andra länder och städer tävlar om att nå en position likt den svenska, vilket riskerar att ske på bekostnad av Sveriges fortsatta framgång om vi inte vässar vår konkurrenskraft.

Rapporten presenterar också fyra förslag för att stärka den svenska skiljedomsverksamheten gentemot omvärlden.

– Det här är en näring som borde synas mer och uppvärderas, då den har tydligt positiv effekt på huvudstadsregionen. Vi tror att det i praktiken krävs ganska små förändringar från regeringen för att vi att säkerställa att internationellt skiljeförfarande fortsätter vara en stark svensk export också om tio år, säger Annette Magnusson.

Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare är ett av världens ledande tvistelösningsorgan. Det firade nyligen hundraårsjubileum, efter grundandet 1917.

Tvistelösning i form av skiljeförfarande och medling är alternativ till domstolsförfarandet och används för att lösa tvister inom både det svenska och det internationella näringslivet. Fördelen med alternativa tvistelösningstjänster är att processen är kostnadseffektiv, flexibel och att tvistelösningen sker i ett neutralt forum.

Fyra förslag som syftar till att stärka den svenska skiljedomsverksamheten

Att regeringen skyndsamt lägger fram en proposition baserad på Skiljeförfarandeutredningens förslag.

Att svensk spetskompetens inom internationell tvistlösning blir en del av det svenska handelsfrämjandet.

Att Stockholms roll som världsledande forum för internationella tvister får en självklar plats i stadens marknadsföring.

Att ambassader och andra internationellt verksamma delar av statsförvaltningen uppmärksammar svenskt skiljeförfarandes betydelse för svensk export och goda internationella relationer.

Källa: rapporten Tvister säljer Sverige.

Platsannonser