Michael Gromek, medförfattare till The Nordic Insurtech Report.
Michael Gromek, medförfattare till The Nordic Insurtech Report.
Innovation

Svårt att forma partnerskap i försäkringsbranschen

Mindre techbolag inom försäkringsbranschen vill gärna forma partnerskap med mer etablerade aktörer. Men det finns inga tydliga processer för hur det ska gå till vilket många av de mindre bolagen upplever som en stor utmaning. Det visar  “The Nordic Insurtech Report” som Sthlm Fintech Week och techbolagen Itello och Finmate ligger bakom.

Uppdaterad 2019-05-21
Publicerad 2019-05-21

Utvecklingen av techbolag inom försäkringsbranschen har inte varit lika explosionsartad som i fintech-branschen. Unicorn (startupbolag värderade till över en miljard dollar) såsom Klarna, Izettle och Paypal har saknats i försäkringsbranschen, men nu håller något på att hända. Under de senaste fyra åren har det tillkommit flera nya techbolag. Den nyligen publicerade rapporten “The Nordic Insurtech Report” visar att 40 procent av alla befintliga techbolag inom försäkringsbranschen grundades 2015 eller senare. Enligt rapporten finns det drygt 70 nordiska startupsföretag inom försäkringsbranschen. Hälften av dessa finns i Sverige.

De flesta av techbolagen inom försäkringsområdet är inriktade mot inom försäkringsdistribution och riskhantering. Trenden är att försäkringslösningarna går från att vara reaktiva till att bli mer proaktiva, vilket innebär att försäkringarna är mer inriktade på att förebygga olyckor.  En annan trend är att affärsprocesser och rutinuppgifter automatiseras i allt högre grad vilket ger bättre tillgång till data och kan leda till att kundupplevelsen förbättras. Här har techbolagen är stor fördel, anser Michael Gromek, en av författarna till rapporten.

– Techbolagen är ofta mer flexibla och kan vara mer kundorienterade än större och mer etablerade bolag.

Kundernas förändrade beteende, bland annat det faktum att de är mer aktiva online, har också bidragit till att försäkringsbranschen har blivit mer personlig och interaktiv.

– Det finns en hel generation som uträttar alla sina ärenden digitalt. För dom är det en självklarhet att det ska vara möjligt att ingå avtal även inom försäkringsområdet digitalt. Det här sätter press på försäkringsbolagen att hitta nya lösningar. Samtidigt ser vi att kunder inom försäkringsbranschen gärna vill ha en personlig kontakt i form av ett telefonsamtal, vilket är unikt i fintechvärlden, säger Michael Gromek.

Den stora utmaningen ligger enligt rapporten i att utveckla kundmötet inom ramen för försäkringsbranschens traditionella struktur.

Enligt Michael Gromek är en av de sakerna som överraskade honom mest att det finns en stor vilja bland de nystartade techbolagen att forma partnerskap med de större finansiella aktörerna såsom banker och försäkringsbolag. Svårigheten ligger i hur dessa partnerskap ska ingås.

– Större företag saknar ofta en email-adress, vilket gör det svårt för de mindre bolagen att veta vem man ska vända sig till.

Just att det är krångligt att forma partnerskap med mer etablerade bolag är något som många nystartade techbolag ger uttryck för i rapporten. Processerna tar lång tid och det framgår inte tydligt vilken utvecklingsnivå bolagen ska ha uppnått för att anses intressanta. De nyetablerade aktörerna anser inte heller att de får tillräckligt tydlig information för att täppa igen den kunskapsluckan. Till exempel har aktörer, som precis har passerat det inledande stadiet, fått höra att deras verksamhet inte är tillräckligt utvecklad. Medan aktörer som redan har kommit en bit på väg på fått beskedet att deras verksamhet är för utvecklad för att de ska få ingå i ett accelerationsprogram.

Vidare anses systemen och processerna inom försäkringsbranschen traditionella och svåra att förändra. Många etablerade aktörer upplever att nyetablerade bolag inte tar hänsyn till detta utan utvecklar nya system som inte alltid är förenliga med den etablerade strukturen. Deras lösningar anses då inte praktiskt genomförbara.

Michael Gromek anser att större försäkringsbolags benägenhet att ändras inte är lika akut i försäkringsbranschen som i fintechvärlden på grund av avsaknaden av reella hot i form av unicorns.

– Men det kan komma att ändras i takt med att de nordiska techbolagen växer. Vi ser att mer personliga och proaktiva lösningar också kräver nya affärsmodeller och produkter.

 

Om rapporten

I “The Nordic Insurtech Report” har 72 nordiska techbolag inom försäkringsområdet analyserats. Rapporten är skriven av Michal Gromek, Henrik Allert and Matt Broniarek.

 

Platsannonser

Logga in