Finans

Slarvade med dokumentation – rådgivare varnas

Rådgivaren har lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera på rätt sätt.

Publicerad 2021-04-08

Rådgivaren ska vid ett flertal tillfällen lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera rådgivningen i företagets rådgivningsverktyg. I något ärende hade en kund klagat över rådgivningen och bristen på dokumentation gjorde att det i efterhand inte gick att se vad rådgivaren och kunden kommit överens om.  Det skriver Swedsec i ett pressmeddelande.

Rådgivaren har också gjort över hundra sökningar på sig själv i företagets interna system, vilket är ok enligt företagets regler.
 
Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren i de här fallen har utsatt företaget och företagets kunder för risker.  Men även om det finns all anledning att se allvarligt på överträdelserna så nöjer sig disciplinnämnden med en varning som påföljd.

Platsannonser