EU:s finansministrar kom på tisdagen överens om ännu en åtgärd för att öka transparensen på skatteområdet. Foto: Europeiska rådet
EU

Skatterådgivare får informationsplikt från 2020

Skatterådgivare, revisorer, advokater och andra "mellanhänder" som rådger företag i skattefrågor kommer att åläggas informationsplikt om vissa upplägg. Det står klart efter att EU:s finansministrar enades vid dagens möte i Bryssel.

Uppdaterad 2018-03-13
Publicerad 2018-03-13

På tisdagen enades EU:s finansministrar om ett förslag som syftar till att bekämpa aggressiv skatteplanering genom att öka transparensen på skatteområdet.

Förslaget som bygger på OECD:s Beps-projekt action 12, är det senaste i en rad åtgärder som EU vidtar för att förhindra företagens skatteundandragande.

Det aktuella förslaget träffar mellanhänder såsom skatterådgivare, revisorer och advokater som konstruerar och/eller marknadsför “potentiellt aggressiva”  strukturer och upplägg på skatteområdet.

Medlemsstaterna kommer att åläggas att automatiskt dela med sig av informationen genom en central databas.

Direktivet syftar till att nya risker för skatteflykt ska identifieras tidigare så att åtgärder kan vidtas för att stoppa skadliga upplägg. Medlemsstaterna ska kunna vidta sanktioner mot skatterådgivare som inte respekterar regelverket.

Medlemsstaterna har till den 31 december på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning och reglering. Det innebär för Sveriges del att förslaget sannolikt kommer att tas in i den sittande utredningen som ska lägga fram sitt betänkande den 31 oktober.

Rapporteringsplikten för skatterådgivare träder i kraft den 1 juli 2020. 

Platsannonser