Serneke
Foto: Serneke
Fastigheter

Serneke vänder till vinst, orderingången upp 20 procent

Byggbolaget Serneke redovisar en ökad omsättning och vändning till vinst i det andra kvartalet, jämfört med året innan.

Publicerad 2021-07-15

Omsättningen steg till 2 274 miljoner kronor (1 393).

Rörelseresultatet blev 108 miljoner kronor (-139), med en rörelsemarginal på 4,7 procent.

Det som i huvudsak bidragit till det förbättrade resultatet är en fortsatt stabilisering i entreprenadverksamheten och fler kontinuerliga transaktioner, uppger Michael Berglin i vd-ordet.

”Vi ser en positiv trend inom entreprenadverksamheten där både omsättning och resultat ökar jämfört med föregående år. Pandemin hade våren 2020 slagit till med full kraft vilket påverkade oss på ett flertal sätt. Vi hade dessutom lanserat ett besparingsprogram som en av de första åtgärderna i det arbete vi nu är mitt uppe i, att bygga ett starkare bolag. Idag har vi också, förutom en stark orderbok som genererar intäkter, en produktion med god framdrift i vårt allra största projekt Karlatornet”, säger Michael Berglin.

Resultatet före skatt var 111 miljoner kronor (-147).

Resultatet efter skatt blev 178 miljoner kronor (-114), och per aktie 6,37 kronor (-5,08).

Orderingången landade på 2 221 miljoner kronor (1 851), en ökning med 20 procent mot föregående år.

”Det underliggande behovet och efterfrågan på byggande i landet är fortsatt stort och ger oss en stabil marknadssituation. Vi ser dock att konkurrensen om entreprenaderna hårdnar samtidigt som fler aktörer i branschen antar en ökad försiktighet och, i likhet med oss, prioriterar lönsamhet framför prispress”, säger Michael Berglin.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 50 miljoner kronor (-156).

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Platsannonser

Logga in