TF Bank
Bank

Selins nischbank ska fördubbla låneportföljen

TF Bank siktar på att låneportföljen ska fördubblas till 20 miljarder SEK senast under första halvåret 2025.

Realtid.se
Uppdaterad 2021-10-18
Publicerad 2021-10-17

Det innebär att organisk tillväxt på befintliga och nya marknader har fortsatt hög prioritet. Det framgår av ett pressmeddelande från TF Bank söndagkväll.

Vd och CFO kommer att redogöra för de uppdaterade målen vid en telefonkonferens i samband med presentationen av delårsrapporten som presenteras klockan 08:15 måndag morgon. 

Förväntningarna från en samstämmig analytikerkår vittnar om en resultattillväxt på 25 procent jämfört med samma period förra året. Det framgår av analytikermaterial som Finwire tagit del av inför rapporten.

Samtliga analytiker som bevakar banken har nu köprekommendation för aktien och sedan förra rapporten har snittet på riktkurserna ökat 15 procent till 206 kronor per aktie.

Carnegie ser banken som en tillväxtmaskin där resan bara börjat. De menar också att bankens e-handelslösningar ännu inte uppmärksammats tillräckligt och resultaten därifrån kan komma att bli mer synliga. Affären med Boozt skall ge avtryck nu under det andra halvåret av 2021 skriver banken.

Väntat rörelseresultat för TF Bank ligger på 91 miljoner kronor, det är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten landade på 73 miljoner.

Utöver att fördubbla låneportföljen till 20 miljarder SEK senast det första halvåret 2025 och ska banken samtidigt uppnå en avkastning på eget kapital som väl överstiger 20 procent. Styrelsen betonar i söndagens pressmeddelande att såväl kapitalmålet som utdelningspolicyn lämnas oförändrade.

– Målet ska ses i ljuset av att storleken på TF Bank har betydelse och att öka omfattningen på bankens verksamhet bör leda till betydligt bättre förutsättningar att hantera den ökande regulatoriska komplexiteten, säger John Brehmer, styrelseordförande i TF Bank i en skriftlig kommentar.

– Fortsatt hög lönsamhet är en förutsättning för att kunna nå tillväxtmålet och det finansiella mål som möjliggör detta är att avkastningen på eget kapital väl ska överstiga 20 procent. Jag vill dock betona att denna nivå ska ses som ett golv och även tar hänsyn till något högre förväntade kapitalkrav, säger Mattias Carlsson, vd för TF Bank i samma pressmeddelande.

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Erik Selin är TF Banks tredje största ägare, med 12,60 procent av röster och kapital.

Platsannonser

Logga in