Fastigheter

SBB:s ratingutsikt reviderad till positiv 

Fitch Ratings har idag uppgraderat ratingutsikterna för SBB till positiva från stabila, vilket innebär att SBB:s nya rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke-säkerställda skuld.

Uppdaterad 2020-11-25
Publicerad 2020-11-25

Revideringen följer SBB:s offentliggjorda avsikt den 24 november att lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA.

Fitch konstaterar i sin rapport att förvärvet skulle reflektera en förväntad förbättring av SBB:s affärsprofil, vilket i kombination med fortsatta avyttringar av icke-kärnfastigheter skulle berättiga en högre rating.

Fitch sammanfattning av revideringen återfinns nedan på engelska.

"The Positive Outlook reflects expected step-change improvements in SBB’s business profile resulting from a successful bid. This, combined with deleveraging as SBB continues its disposal of non-core assets, would warrant a higher rating. The resultant business profile would have greater diversification across government-linked tenants mainly in two ‘AAA’-rated countries, together with improved profitability and scale. Fitch views the greater stability of the combined group’s community service and regulated residential rental income (90%/10%) would allow higher leverage than for commercial office asset peers."

– Som konstaterat i samband med offentliggörandet av avsikten att förvärva Entra ser vi möjligheter att frigöra väsentliga synergier och ytterligare stärka SBB:s finansiella profil och roll på kapitalmarknaden. I linje med detta ser vi hur transaktionen fortsätter förbättra våra kreditnyckeltal och vi är därmed väl positionerade att uppnå målet om BBB+ rating under 2021, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB i en presskommentar.

Platsannonser