"Vi har varit igenom den största börsnoteringsvågen någonsin under 2014 till 2017. Efter det har börsklimatet fortsatt att vara bra men M&A-marknaden har tagit över lite grann," säger Erik Tregaard, mp för Goldman Sachs i Stockholm. Foto: Goldman Sachs
M&A

Så jobbar Goldman Sachs med M&A i Norden

”Vi tar aldrig något för givet, vi är lite sunt paranoida”, säger Erik Tregaard i sin första stora intervju som mp för Goldman Sachs i Stockholm.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-17

När Erik Tregaard 2018 lämnade Morgan Stanley för att gå till rivalen Goldman Sachs gick flyttlasset bara ett kvarter på Blasieholmen i Stockholm. Här har Goldman Sachs de senaste åren samlat det som idag är bankens nya nordiska bas.

En del har sitt ursprung i fintech-bolag Pantor Engineering som Goldman Sachs köpte 2015, men här finns även bankens mer traditionella delar representerade i form av avdelningar för investment banking, securities och kapitalförvaltningstjänster.

– Vi är i en firma i förnyelse, det var en av de saker som gjorde att jag vill gå över. Alla måste förnya sig för att bli bättre. Goldman Sachs har uttalat att banken ska få en starkare regional närvaro än vad vi har haft tidigare, inte minst i Norden. Det tyckte jag kändes spännande. 2019 var vi nummer ett i M&A league tables, det är inget mål i sig själv men det är ett bra betyg på vad vi har hållit på med de senaste två åren. Att vi har fått bra respons hos våra kunder, säger Erik Tregaard.

Han leder den nordiska investmentbank-gruppen tillsammans med mångårige Goldman-bankiren Magnus Hardeberg, en av få svenskar i banken som nått den högsta partnernivån. Gruppen består av omkring tio personer i Stockholm. En viktig del av uppdraget är att se till att banken finns med i de största transaktionerna på den nordiska marknaden, en position som Goldman Sachs etablerat under lång tid.

– Det är ingen födslorätt att vara nummer ett i league tables. Fokus är att inte missa bra affärer och då måste man ständigt rannsaka sig själv. Har vi den rätta dialogen med viktiga kunder? Det gäller att sätta sig själv lite under press för att hitta nya idéer åt kunderna och förutse nya trender som kommer att slå igenom. Vår övertygelse är att om man kan göra detta på ett konsistent och strukturerat sätt så kommer man göra bra ifrån sig. Det kan absolut hända att vi missar affärer, det gäller alla, men i snitt så blir summan ganska bra.

Kulturellt tycker inte Erik Tregaard att Morgan Stanley och Goldman Sachs skiljer sig åt speciellt mycket.

– Det är ganska meritokratiskt, de finns ingen glasvägg som säger att nu kommer du inte längre. Man får det ansvar som man klarar av att axla.

– Vi tar aldrig något för givet, vi är kanske lite sunt paranoida. Vi försöker göra vårt jobb på bästa sätt och alltid tänka igenom att vi inte glömt någon aspekt. Vi sätter hård press på oss själva.

Samtidigt som Goldman Sachs globalt satsar på att etablera sig mer lokalt i intressanta regioner så vill banken också nå ut till nya företagskunder. Här har nyförvärvet Thomas Westin en viktig roll i det nordiska teamet.

– Han leder vår nya midmarket-grupp. Det är ett initiativ som vi har både i USA och i Europa. Det handlar om ett segment där vi tror att vi kan få ut mer av vårt varumärke, plattform och kontaktnät. Och Norden är en stort midmarket-marknad med tillväxt och många nya initiativ, speciellt inom branscher som teknologi, hälsa och biotech. Det finns också många private equity-ägda bolag i segmentet.

– Det är avhängigt var vi känner att vi kan addera värden. Det är inte alla som behöver Goldman Sachs, men vissa bolag i det här segmentet har en global affär och de har kanske kunder utanför Norden. Det kan vara sektorer där det finns saker att lära från andra delar av världen. Och då har vi ett antal kompetenser och erfarenheter som de lokala bankerna inte alltid kan tillföra.

Det är inte lätt att få Erik Tregaard att prata om specifika kunder eller projekt. Faktiskt rent av omöjligt. När EQT gick till börsen i höstas var Goldman Sachs en av de rådgivande bankerna med loggan på prospektets framsida. Här sträcker sig Erik Tregaard så långt att han "gratulerar EQT till en fantastisk resa".

– Vi brukar inte prata om våra kunder, vi vill att kunderna snackar om sig själva. Vi håller också en låg profil, vårt jobb är att lyfta fram våra kunder inte lyfta fram oss själva. Det är vi ganska nöjda med. Men vi kanske har varit lite för hemlighetsfulla. Det är inga statshemligheter vi håller på med här på banken, det är viktigt att folk förstår vad vi håller på med och att vi blir mer lokalt synliga och en del av dialogen.

En sak som skiljer ut Goldman Sachs är att banken i allt högre grad börjat göra egna investeringar, inte sällan tillsammans med kunderna. I Norden har banken plöjt ner cirka 8 miljarder euro de senaste femton åren.

– Vi har en ganska stor investeringsverksamhet som är väldigt spännande och som ger oss möjlighet att komma i kontakt med företag i snabb tillväxt i nya branscher. De kanske är i en för tidig fas för att vara en investmentbank-kund, men där kan vi då vara en medinvesterare eller hjälpa till på andra sätt att hitta kapital. Northvolt är ett sådant exempel. Det gör att man kommer in i en dialog med kunden inte bara som rådgivare utan också att man tar risk tillsammans med kunden.

Ytterligare ett prioriterat område för Erik Tregaard är att upprätthålla bra kontakter med de lokala nordiska bankerna och corprådgivarna.

– En sak som jag är fokuserad på är att vi ska jobba bra med de lokala aktörerna, vi ska vara en god partner som delar på ansvar och är transparenta så att vi upplevs som bra att arbeta med. Det är inte alltid självklart att en stor amerikansk bank agerar på det sättet. 

Överlag beskriver han konkurrensläget som tufft på marknaden med en lång rad internationella bankjättar med någon form av lokal närvaro. En orsak är att det nordiska näringslivet, inte minst det svenska, "punches above their weight", som Erik Tregaard beskriver det. Många företag med internationella verksamheter och ett stort inslag av företagsförvärv gör att fler vill vara med och dela på rådgivarkakan.

Bland kunderna märks ett ökat förändringstryck, ibland drivet av krav på hållbarhetsomställning men också bredare frågeställningar om hur man framtidssäkrar en verksamhet i en bransch under stor omvandling.

– Kunderna frågar sig ofta vad de kan göra för att vara relevanta de kommande fem till tio åren, säger Erik Tregaard.

Här får Goldman Sachs en annan typ av rådgivande uppdrag, att fånga upp trender och sprida kunskap om möjligheter med exempelvis automation och artificiell intelligens. Men det kan också handla om konkret omvärldsbevakning inom transaktionsområdet.

– Vi har en god översikt av transaktionsmarknaden och kunden vill ha en dialog med oss för att få en känsla för vad som är på gång, exempelvis vilka bolag som är på gång att sälja något intressant eller vad internationella konkurrenter gör så att våra kunder inte ska bli omsprungna.

Erik Tregaard beskriver det som att marknaden för företagsaffärer är extra aktiv inom förändringsbranscherna och de som präglas av stort teknikinslag. Just nu är det mer tryck inom transaktionsområdet än vad det gäller börsnoteringar. Erik Tregaard ser det som en del av de naturliga svängningarna på marknaden:

– Vi har varit igenom den största börsnoteringsvågen någonsin under 2014 till 2017. Efter det har börsklimatet fortsatt att vara bra men M&A-marknaden har tagit över lite grann.

Både på och utanför börsen råder också en förenklingstrend som driver företagsaffärer. Koncerner renodlas genom att knoppa av verksamheter eller genom mer regelrätta delningar, här finns flera exempel bland de stora börsbolagen de senaste åren.

– Det råd som vi ofta ger till företag som vill förenkla sin verksamhet är att det måste finnas en industriell rational för att göra det. Du kan inte göra en sådan resa bara för att du tror att du ska få ut en högre värdering på de två delarna. Det måste finnas en industriell grund eller åtminstone att du har investerare som tydligt är intresserade av de olika delarna.

Erik Tregaard tror också att vi kommer att få se fler utköp från börsen de kommande åren drivet av affärsmöjligheterna som finns i långsiktiga satsningar och omvandlingsprojekt som ofta inte premieras på börsen.

– Att ta ett noterat bolag privat är en mer vanlig transaktionsform idag än vad det var för några år sedan. Investerare ser det som en del av en effektiv kapitalmarknad på samma sätt som att gå till börsen. Så det är ingen dramatik egentligen att ta ett bolag privat. Och Norden har ett välutvecklat ramverk med take over-regler som på många sätt är mer översiktligt än i andra länder.

När det gäller transaktionsprocesserna påverkas de allt mer av det senaste decenniets stigande värderingar. Erik Tregaard ser en allt större uppdelning mellan ”kvalitetsbolag” och bolag som inte har samma status. Om ett bolag inte ses som ett kvalitetsbolag tar det allt längre tid att slutföra en försäljning.

– Saker och ting tar lite längre tid idag, det är oftast komplexa förhandlingar. Inte minst tar det lång tid för köpare och säljare att mötas i prisförväntningarna. Ingen har undgått att vi är tio år in i en stark marknad, det är ingen som vill göra den där sista dåliga affären. 

Platsannonser