Skärmdump från Finansinspektionens rapport.
Bank

Så granskades Collector av Finansinspektionen

Realtid har läst den kraftigt maskade rapporten från FI.

Uppdaterad 2020-09-09
Publicerad 2020-09-03

Att Collector Bank reserverade 800 miljoner kronor i förväntade kreditförluster fick Finansinspektionen att ta en mer noggrann titt på bolaget. Av den summan var ungefär 200 miljoner kronor kopplade till portföljen med företags- och fastighetskrediter. På grund av reserveringen så sjönk bankens kapitalbas till en nivå under buffertkapitalkravet, vilket fick Finansinspektionen att sätta några erfarna revisorer att granska banken.

Revisorerna skulle granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar för företagsutlåning samt hur läget för detta egentligen var vid årsskiftet 2019/2020.

Realtid har studerat slutrapporten som har skrivits av Anders Bäckström, Anders Torgander och Claes Westerdahl på KPMG. Rapporten som är på 50 sidor är maskad av Finansinspektionens sekretesskontroll till 80 procent.

De gjorde även en övergripande analys av kreditportföljen, vilket inkluderar genomgång av kreditakter, konkurser och den extra kreditförlustreservering om ca 200 miljoner kronor som banken gjorde.

I rapporten finns ett antal konkurser listade och hur de påverkade Collector. Revisorernas slutsatser lämnades sedan till Finansinspektionen den 29 mars.

– Vi gjorde en väldigt gedigen genomgång av portföljen och har gått igenom modeller och processer. Vår slutsats var att vi inte såg några ytterligare behov av reserveringar, säger Anders Bäckström till Realtid.

Som Realtid tidigare har berättat så stängde sedan Finansinspektionen ärendet i slutet av augusti.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in