Johan Shuman på Skatteverket förklarar 3:12: ”När delägarna själva arbetar i bolaget ska de inte kunna plocka ut medel ur bolaget. 3:12 begränsar så att man inte kan ta ut allt som utdelning.”
Johan Shuman på Skatteverket förklarar 3:12: ”När delägarna själva arbetar i bolaget ska de inte kunna plocka ut medel ur bolaget. 3:12 begränsar så att man inte kan ta ut allt som utdelning.”
Finans

“Rimligt att den som tagit ekonomisk risk ska få en utdelning”

Enligt Skatteverket finns det inga planer på att se över  3:12-reglerna. Konsultbyråerna tillämpar reglerna som alla andra företag enligt deklarationsexpert Johan Schauman.

Uppdaterad 2019-09-04
Publicerad 2019-09-03

Debatten kring de så kallade 3:12-reglerna fick ny fart när Realtid för ett par veckor sedan granskade Vinges årsredovisning. Advokatbyrån är bara ett bland många exempel. 3:12-reglerna gör att många konsultfirmor kan ta ut den utdelning till 20 procents skatt. En medarbetare i en motsvarande roll hos uppdragsgivaren får däremot betala 60 procents skatt på bonus. Enligt Skatteverket är regelverket rimligt.

 – För att kunna använda 3:12-reglerna måste du bland annat vara delägare i bolaget och för att bli delägare måste du ha investerat i verksamheten. En investering innebär alltid en risk, eftersom företaget kan gå sämre och investeringen gå förlorad. Det är rimligt att de som har tagit en stor ekonomisk risk också ska få utdelning. Den som är anställd utan att vara delägare kan inte få någon utdelning från företaget, utan bara lön och lön beskattas progressivt. Å andra sidan har den anställde inte tagit någon egen ekonomisk risk genom någon investering, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket

Tillämpningen av 3:12-reglerna skiljer sig mellan olika företag beroende på företagets struktur och bransch. Till exempel är det så kallade ”lönebaserade utrymmet”, som används när man beräknar hur stor utdelning man kan ta ut till en lägre skattesats, oftast mer gynnsamt för ett konsultföretag än för ett bolag som har få eller inga anställda.

– Det beror på att det är fler som tar ut lön i konsultföretaget. För företag som går med liten vinst eller ingen vinst alls tillämpas inte reglerna, säger Johan Schauman.

Vad är så speciellt med konsultföretag?

–  Inom konsultverksamhet genererar medarbetarna oftast den största delen av värdet. När det är många anställda i relationen till omsättningen, det vill säga där lön är en stor del av kostnaden, där får man ett större lönebaseratutrymme och kan plocka ut en större utdelning än ett företag med stora investeringar i till exempel maskiner. I konsultbolag har man ofta höga lönekostnader i relation till de övriga kostnaderna i verksamheten och därför blir deras underlag för hur mycket utdelning de kan ta ut mycket större än i bolag där man inte har några medarbetarna eller höga kostnader som inte är lön.

Vad är syftet med 3:12-reglerna?

– 3:12-reglerna är tänkta som stoppregler. När delägarna själva är anställda, det vill säga när de själva arbetar i bolaget, ska de inte kunna plocka ut medel ur bolaget, som egentligen är lön, som kapital till lägre en lägre skattesats. 3:12-begränsningarna begränsar så att man inte kan ta ut allt som utdelning. 

Kommer en översyn av 3:12-reglerna att göras?

– Det finns inga sådana planer just nu vad jag känner till.

 

 

Platsannonser