Riksbanken, Stefan Ingves Foto: TT
Foto: TT
Bank

Riksbanken reviderar interna etiska regler kring aktieaffärer efter överträdelser 

Riksbanken ska revidera sina interna etiska regler efter att ett fåtal medarbetare gjort transaktioner som stridit mot dessa.
 

Publicerad 2021-06-18

Det påpekas dock att det rör sig om ett återkommande sparande och att medarbetarna har rapporterat transaktionerna löpande enligt de interna riktlinjer som finns.

– De aktuella händelserna har rört aktieaffärer nära förestående penningpolitiska beslut och aktietransaktioner i företag där Riksbanken köper företagsobligationer i penningpolitiskt syfte. Det är olämpligt och därför har ett antal åtgärder vidtagits, till exempel samtal med berörda, förtydligande av intern information till alla och även särskilt fokus på utbildningsinsatser. En revidering av reglerna för att öka tydligheten har också påbörjats och kommer att slutföras under 2021, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Platsannonser

Logga in