Penningpolitik

Riksbanken: Nordisk-Baltiska myndigheter ber IMF om hjälp

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen på Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av hot och sårbarheter rörande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Publicerad 2021-01-21

Inom ramen för ett frivilligt initiativ har länderna i Norden-Baltikum bett IMF att analysera de hot och sårbarheter i regionen som är kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till initiativet är de nära kopplingarna mellan de nordisk-baltiska finansiella systemen och bankernas många gränsöverskridande nätverk och relationer.

Mot bakgrund av IMF:s goda anseende och erfarenhet som oberoende rådgivare inom penningtvättsområdet väntas initiativet möjliggöra en analys av riskerna för regionen som helhet, de framsteg som hittills gjorts i arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt rekommendationer för framtiden. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

IMF påbörjar sitt arbete i januari 2021 och förväntas rapportera sina slutsatser i mitten av 2022. De åtta länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Platsannonser