Juridik

Revisorsinspektionen varnar sex revisorer 

KPMG-revisor en av de varnade revisorerna. 

Publicerad 2020-02-28

Revsiorsinspektionens tillsynsnämnd beslutade den 14 februari i sex tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked. 

Nämnden varnar nu sex revisorer enligt de anonymiserade handlingarna. En av revisorerna jobbar på KMPG, skriver Revisorsvärlden.

– Det är inte ovanligt många tillsynsärenden eller någon trend i den riktningen. Antalet tillsynsärenden för handläggning varierar från möten till möten och beror helt enkelt på handläggningen, säger Jessica Otterstål, jurist, Revisorsinspektionen.  

Tillsynsnämnden sammanträder den 17 april nästa gång.

Platsannonser