Lars-Åke Norling, vd för Nordnet. Foto: Nordnet
Bank

Rekordresultat för Nordnet 

Nordnet intäkter under kvartalet landar på 650 miljoner kronor, vilket är 75 procent högre än samma period förra året.

Uppdaterad 2020-07-24
Publicerad 2020-07-24

– Vi kan visa på det bästa finansiella resultatet i Nordnets historia, och når nya rekordnivåer för handelsaktivitet, antal kunder och sparkapital, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet i en skriftlig kommentar.

Med en kostnadsnivå som minskat 3 procent till 281 miljoner, nås ett rekordresultat före skatt på 369 miljoner kronor.

– Skalbarheten i vår affärsmodell gör att de ökade intäkterna landar på sista raden och bidrar till ett fantastiskt resultat, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnet har nu 1 070 000 kunder, och kundtillväxten det senaste året är 25 procent. Sparkapitalet uppgår till 425 miljarder, och nettosparandet under kvartalet var 13,4 miljarder. Nordnets totala utlåning är nu 16,2 miljarder, där volymerna inom bolån det senaste året har vuxit med 24 procent.

Resultatet i korthet april-juni 2020 (april-juni 2019)

  • Intäkterna ökade med 75 procent och uppgår till 650,3 (371,2) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet ökade med 349 procent till 369,1 (82,1) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt ökade med 311 procent och uppgick till 301,9 (73,4) miljoner kronor
  • Kundbasen ökade med 66 800 kunder under kvartalet
  • Nettosparandet uppgick till 13,4 (2,4) miljarder kronor

Även första kvartalet blev ett rekordkvartal för Nordnet med intäkter på 644 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 367 miljoner kronor.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in