Stefan Ingves, Riksbankschef. Foto: TT
Foto: TT
Penningpolitik

"Regeringens förslag är fel väg att gå"

Riksbankschefen Stefan Ingves är inte nöjd med förslaget till ny riksbankslag. 

Uppdaterad 2021-05-31
Publicerad 2021-05-31

Stefan Ingves framförde sin kritik i ett tal inför Nationalekonomiska föreningen.

– Regeringen har i sitt förslag till ny riksbankslag föreslagit flera begränsningar av den praktiska penningpolitiken. Dels snävar man in definitionen av vad som är penningpolitik jämfört med idag, dels begränsar man Riksbankens befogenheter att använda olika penningpolitiska instrument, säger Stefan Ingves enligt ett manuskript publicerat på Riksbankens hemsida.

– Detta tycker jag är olyckligt eftersom det kommer att begränsa Riksbankens möjligheter att värna ett välfungerande finansiellt system, tillägger han.

–Min bild är att lagförslaget avviker från vad som är internationell praxis på penningpolitikens område och går tvärt emot de erfarenheter som vunnits under pandemin och tidigare kriser. Vad man tänkt sig att uppnå med det nya förslaget har jag alltså svårt att förstå, säger Ingves enligt manuskriptet.

Förslaget, i form av en remiss till Lagrådet, presenterades av Åsa Lindhagen i fredags. Den bygger på ett omstritt förslag från Riksbankskommittén från 2019, som redan har sågats av Riksbankens direktion.

Ett annat problem med lagförslaget som Ingves nämnde är att den nya lagstiftningen inte överensstämmer med EU-rätten och att det inte framgår hur Riksbanken ska hantera frågor där nationell lagstiftning står i konflikt med EU-rätten.

–Regeringens förslag kommer alltså att göra det svårare för Riksbanken att i framtiden snabbt, flexibelt och effektivt sätta in åtgärder när det behövs - och därmed ökar riskerna för svensk ekonomi. Enligt min mening är detta fel väg att gå om politiker och medborgare fortfarande vill ha en självständig centralbank som med kraft kan agera för att stabilisera ekonomin med hela sin balansräkning.

Integrationen av de internationella finansmarknaderna att den nationella finansmarknadspolitiken har, enligt Stefan Ingves, fått mindre svängrum och svårare att upprätthålla finansiell stabilitet.

– Det här gör att det behövs mer samarbete på övernationell nivå. Jag anser därför att Sverige, som har stora gränsöverskridande banker, bör överväga ett medlemskap i bankunionen, Ingves.

 

 

Platsannonser

Logga in