Mikael Damberg. Foto: TT
Mikael Damberg. Foto: TT
Juridik

"Regeringen vill att Sverige ska gå med i Eppo"

Europeiska åklagarmyndigheten (European Public Prosecutor’s Office – Eppo), är en ny EU-myndighet som är under uppbyggnad.

Uppdaterad 2020-12-15
Publicerad 2020-12-15

 

I dag, tisdag den 15 december, överlämnar Eppo-utredningen sitt betänkande till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska kunna gå med i Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

– Regeringen vill att Sverige ska gå med i Eppo. Samarbetet kommer att fylla en viktig funktion genom att utreda och åtala fusk med EU-medel. Det handlar om att bekämpa brott mot EU:s finansiella intressen som till exempel bedrägerier, penningtvätt, korruption och mutbrott. Genom utredningens arbete kan hindren mot att Sverige ansluter sig till Eppo nu undanröjas, säger inrikesminister Mikael Damberg i en skriftlig kommentar.

Europeiska åklagarmyndigheten (European Public Prosecutor’s Office – Eppo), är en ny EU-myndighet som är under uppbyggnad. Myndigheten har kommit till genom ett fördjupat samarbete mellan ett antal medlemsstater i EU. Sverige har dock hittills valt att stå utanför det samarbetet. Det ska finnas Eppo-åklagare från medlemsstaterna både vid sätet i Luxemburg och i varje deltagande medlemsstat. När Eppo ska utföra åklagararbete i en medlemsstat görs det som huvudregel enligt den medlemsstatens regelverk.

Utredningens uppdrag har varit att analysera behovet av författningsändringar och andra åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna delta i Eppo och att lägga fram nödvändiga förslag.

Utredningen anser att svensk rätt i allt väsentligt är förenlig med Eppo-förordningen (rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten).

Det krävs emellertid vissa kompletterande regler för att Sverige ska kunna ansluta sig till samarbetet. Utredningen föreslår därför att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser, bland annat för att ge Eppo-åklagarna nödvändiga befogenheter och tillgång till information. Utredningen föreslår också ändringar i viss befintlig lagstiftning, bland annat avseende tillsyn över Eppo-åklagarna.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2022.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in