Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Rättstvist

Refaat rasar mot ”återkommande personangrepp”

Refaat el-Sayed reagerar på Kanter Advokatbyrås nedsättande påståenden om honom och återkommande personangrepp som han upplever som ”synnerligen anmärkningsvärda och helt oacceptabla”.

Publicerad 2019-07-08

I november 2018 gick Refaat el-Sayed till domstol med en stämningsansökan mot Kanter Advokatbyrån som enligt Refaat el-Sayed har gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning i samband med en klandertalan mot Industrivärden 2016. Sedan dess har en hel del skriftväxlingar ägt rum samt en muntlig förberedelse.

Skadeståndskravet mot Kanter Advokatbyrå uppgår till 3,5 miljoner kronor jämte ränta.

Efter den muntliga förberedelsen och samtal med Refaat El-Sayed meddelade Kanter Advokatbyrå i ett yttrande att det inte fanns några förutsättningar till en förlikning mellan parterna, vilket Realtid rapporterade om häromveckan.

Förlikningen innebar att Refaat el Sayed sluppit betala rättegångskostnaderna för advokaten Fredrik Elmér, som han klandrat för vårdslös rådgivning, samt fått en del ersättning. Fredrik Elmér, som inte längre klandras personligt för vårdslös rådgivning, har yrkat på en ersättning med 231 500 kronor, vilket domstolen har godkänt.

Refaat el-Sayeds ombud advokat Percy Bratt reagerar nu på Kanter advokatbyrås senaste yttrande där han pekar på att byrån ”återigen för fram starkt nedsättande omdömen och påståenden” om Refaat el-Sayed som person.

”Dessa återkommande personangrepp är synnerligen anmärkningsvärda och helt oacceptabla i ett principiellt perspektiv”, skriver Percy Bratt och Refaat el-Sayed i sitt yttrande. 

De hänvisar till att Kanter advokatbyrå för fram felaktiga påståenden om Refaat el-Sayeds ”bevekelsegrunder” för inledande av skiljetvist och klandertalan. Det påstås att Refaat el-Sayed har en ”affärsmodell” frikopplad från de juridiska förutsättningarna att vinna framgång. Den går ut på att han försöker få motsidan att acceptera en förlikning av ”ren trötthet” för att sedan när målet förlorats påstå att den anlitade advokaten agerat vårdslöst. Kanter Advokatbyrå uppgav i yttrandet att Refaat el-Sayed redan antytt att ett krav skulle kunna komma riktas mot Percy Bratt.

”Refaat el-Sayed tillbakavisar bestämt påståendet att han skulle antytt att han avsåg att föra talan mot sitt nuvarande ombud”, skriver Percy Bratt och Refaat el-Sayed.

Percy Bratt skriver även att Kanter Advokatbyrås processföring står i strid med de grundläggande advokatetiska kraven på att i rättsliga förfaranden inte göra oförsvarliga och för motparten kränkande förklenande eller sårande uttalanden.

Percy Bratt kräver att detta ”helt upphör i den fortsatta skriftväxlingen och processen”.

Refaat el-Sayed har även åberopat ett rättsutlåtande och sakkunnigförhör från Mårten Schultz, professor i civilrätt. Mårten Schultz ska enligt yttrandet i förhör berätta att de rättegångskostnader som Kanter Advokatbyrå fått från Refaat el-Sayed i klanderprocessen har orsakat honom en skada som ska ersättas.

I rättsutlåtandet skriver Mårten Schultz att om Refaat el-Sayed hade fått ”korrekt råd tidigt i processen hade han inte haft dessa kostnader” och med rätt information hade han inte haft dessa kostnader. Schultz slutsats är att: ”Dessa kostnader var onyttiga och är därmed att anse som en skada, om övriga ansvarsrekvisit är uppfyllda”.

Målet har satts ut till huvudförhandling den 5, 6 och 8 maj 2020.

Målet handlar om

Det var i slutet av november 2018 som Refaat el-Sayed lämnade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt rörande vårdslös rådgivning. De stämda parterna var advokat Fredrik Elmér och Kanter Advokatbyrå. Stämningsansökan ändrades senare att endast innefatta advokatbyrån.

Den vårdslösa rådgivningen ska enligt Refaat el-Sayed ha ägt rum i samband med en klandertalan mot Industrivärden år 2016 där Refaat el-Sayed krävde Industrivärden på 1,6 miljarder kronor för att få betalt för gamla avtal som tecknades i samband med Fermentaaffären för 30 år sedan. 

I den aktuella stämningen mot advokatbyrån försvarar sig byrån och uppger bland annat att  Refaat el-Sayed inte följde advokatens bestämt uttalande råd i samband med förlikningsdiskussioner med Industrivärden. Han beslöt sig istället för att lämna ett motbud som helt stängde vidare diskussioner om förlikning med Industrivärden, framgår det av svaromålet. 

Industrivärden ville inte gå med på något bud över 1 miljon kronor. Refaat al-sayed ville inte gå med på en förlikning under 3 miljoner kronor. Förlikningsmöjligheterna gick därför om intet.

Refaat el-Sayed har nu anlitat advokaten Percy Bratt (tidigare bland annat engagerad i fallet Dawit Isaak varit försvarare för pingstpastorn Åke Green) kräver ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta från advokatbyrån, som har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Platsannonser