"Det här är en bra affär för Ratos som dessutom gör att vi frigör kapital och kan höja tempot i vår affärsplan," säger Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos.
"Det här är en bra affär för Ratos som dessutom gör att vi frigör kapital och kan höja tempot i vår affärsplan," säger Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos.
M&A

Ratos säljer Bisnode till Dun & Bradstreet 

Ratos säljer data- och analysföretaget Bisnode till Dun & Bradstreet för en köpeskilling baserad på ett enterprise value om cirka 7 200 miljoner kronor, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA. 

Uppdaterad 2020-10-12
Publicerad 2020-10-08

Försäljningen av Ratos ägarandel om 70 procent motsvarar en köpeskilling om cirka 3 900 miljoner kronor, vilket medför en koncernmässig reavinst om cirka 2 000 miljoner kronor. I tillägg kommer Ratos erhålla en utdelning från Bisnode under det fjärde kvartalet 2020, uppgående till 175 miljoner kronor. 

25 procent av köpeskillingen utgörs av aktier i Dun & Bradstreet som är noterat på New York Stock Exchange. Ratos vd Jonas Wiström kommer att ingå i Dun & Bradstreet International Strategic Advisory Board. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bisnode har under de senaste fyra åren fördubblat lönsamheten. Affären möjliggör ökad tillväxt genom Dun & Bradstreets internationella räckvidd och bolagens gemensamma globala kundbas.  

Transaktionen utgör ytterligare ett steg i utvecklingen av Ratos och skapar finansiella förutsättningar för accelererad lönsam tillväxt och förvärv.

Ratos sälja hela sitt innehav exklusive verksamheten i Belgien, till Bisnodes samarbetspartner Dun & Bradstreet för ett enterprise value om cirka 7 200 miljoner kronor, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA och en köpeskilling om cirka 3 900 miljoner kronor.  75 procent av köpeskillingen utgörs av kontant betalning och 25 procent av aktier i Dun & Bradstreet Holdings, Inc., motsvarande cirka 1 procent av utestående aktier. Även Bonnier säljer sitt 30-procentiga innehav i Bisnode till Dun & Bradstreet. Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden, vilka beräknas erhållas i början av 2021. 

– Det här är en bra affär för Ratos som dessutom gör att vi frigör kapital och kan höja tempot i vår affärsplan, med ambitionen att investera i organisk tillväxt och marginaltillväxt i den befintliga portföljen samt tilläggs- och potentiella nyförvärv. Försäljningen utgör ett viktigt steg i omvandlingen av Ratos till en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos i en skriftlig kommentar.

Bisnode har under de senaste fyra åren genomgått en framgångsrik utveckling där fokus legat på förbättrat kunderbjudande, stabilitet och lönsamhet. Under perioden har rörelsemarginalen fördubblats från 7 procent till 14 procent för rullande tolv månader. Framtida tillväxt som syftar till att ta en ledande position förutsätter att Bisnode deltar i den konsolidering som pågår på den alltmer globala marknaden för data- och analys. Genom affären får Bisnode tillgång till Dun & Bradstreets globala räckvidd, expertis och marknadsledande lösningar. 

– Ratos omvandling till en bolagsgrupp utgår ifrån att vi ska äga bolag som är eller kan bli marknadsledande. I Bisnode har vi inte möjlighet att på egen hand investera i att skapa en marknadsledande position inom marknaden för data- och analys. Vi deltar dock gärna i konsolideringen tillsammans med en globalt ledande partner som kan skapa stora synergier med Bisnode, vilket vi möjliggör genom transaktionen. Det känns även tillfredsställande att ha hittat en bra lösning på det affärsmässiga beroendet som Bisnode sedan 2003 haft till Dun & Bradstreet i egenskap av återförsäljare, säger Jonas Wiström.

Dun & Bradstreet är ledande i branschen för data- och analys och deras erbjudande inom bland annat kreditupplysnings- och marknadsföringstjänster står för en ökande andel av Bisnodes omsättning och uppgår i dagsläget till ungefär 33 procent. Bolagen har haft ett nära samarbete under närmare två decennier och kompletterar varandra geografiskt. Bisnode har en stark position i Nord- och Centraleuropa medan Dun & Bradstreet är marknadsledare i USA och har en ledande position på ett flertal internationella marknader, inklusive en stark marknadsposition i Storbritannien.

Ratos ägande i Dun & Bradstreet efter tillträdesdagen uppgår till cirka 1%, motsvarande cirka 1 000 MSEK baserat på Dun & Bradstreets genomsnittliga volymviktade stängningskurs under de senaste 20 handelsdagarna fram t.o.m. den 6 oktober 2020.

Bisnodes belgiska verksamhet värderas i affären till ett enterprise value om 42 MSEK, men ingår inte i transaktionen då bolaget skiljer sig kraftigt från Bisnodes övriga verksamhet och saknar synergier för Dun & Bradstreet. Ratos avsikt är att avyttra verksamheten separat. 

Under de senaste två åren har Ratos fokus legat på att stabilisera gruppen och öka lönsamheten i bolagen. EBITA rullande tolv månader (per den 30 juni 2020) uppgick till 1 573 miljoner kronor (829 miljoner kronor). Under det första halvåret 2020 uppvisade elva av tolv bolag i bolagsgruppen ett förbättrat resultat. 

Ratos ledning bedömer att det finns utrymme för ytterligare lönsamhetsförbättringar och organisk tillväxt inom bolagsgruppen. Ett flertal bolag har nått en stabilitet och lönsamhetsnivå som även möjliggör tillväxt genom förvärv.

– Försäljningen av Bisnode skapar finansiella förutsättningar för att genomföra de tilläggs- och potentiella nyförvärv som utgör en del av planen för att bygga Ratos vidare, skriver investmentbolaget i pressmeddelandet.

Advokatfirman Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Dun & Bradstree i samband med förvärvet av Bisnode.

 

Platsannonser

Logga in